Třetí článek k problematice azbestu v některých stavbách

Když jsem vkládal ve čtvrtek 19. 1. 2011 článek Ještě jednou k problematice azbestu, netušil jsem, jak bude aktuální, že se k tomuto tématu o víkendu opět vrátí některé televize.

Ve zmíněném článku Ještě jednou k problematice azbestu jsou uvedeny odkazy na dokumenty s podrobnými informacemi k úpravám dvou objektů, kde byl na Jižním Městě zjištěn azbest. Především je v nich podrobně popsáno, jak probíhala rekonstrukce a detailně jsou jmenovány všechny provedené kroky nutné pro dokonalou očistu staveb od azbestu.

Jsou uvedeny odkazy na obě provedené rekonstrukce, jak v Základní škole K Milíčovu 674, tak Základní škole Mendelova 550. V posledním dokumentu je popsáno, jaké kroky jsou vyžadovány hygienikem a jakou vyhláškou je nutné se řídit.

Obsahem dnešního článku jsou odkazy na následující dva dokumenty:

Ze všech dosud uvedených dokumentů je zřejmé, že ani MČ Praha 11 jako vlastník, ani Jihoměstská majetková a. s. jako správce uvedených budov, neberou tuto problematiku na lehkou váhu a podnikly všechny kroky, aby se již nikdo nemusel obávat nebezpečného azbestu v těchto objektech.

Tisková zpráva vydaná městskou částí Praha 11 nese název Lidé na Jižním Městě se azbestu bát nemusí.

Petr Kefurt
web redaktor