Schválený rozpočet na rok 2012 jednotlivých činností v rámci oddílů rozpočtové skladby

Tabulky schváleného rozpočtu na rok 2012 po oddílech