Lidé na Jižním Městě se azbestu bát nemusí

„V posledních týdnech se slovo azbest skloňuje snad ve všech pádech a to zejména v souvislosti s budovami mateřských a základních škol, o to více jsou tyto informace alarmující a nejen pro nás rodiče velmi citlivé,“ říká na úvod starosta jedenácté městské části Dalibor Mlejnský.

A jak si v této problematice stojí osmdesátitisícové Jižní Město se svými desítkami škol a školek? „Jsem velmi rád, že mohu sdělit rodičům dětí v našich školních zařízeních, že mohou své děti do našich škol a školek bez obav posílat,“ říká starosta Mlejnský.

Městská část Praha 11 v uplynulých letech zregenerovala většinu svých mateřských i základních škol. Přítomnost stavebních materiálů obsahujících azbest v lehkém obvodovém plášti typu „Boletice“ byla zjištěna jen v případě dvou základních škol. (ZŠ K Milíčovu a ZŠ Mendelova.) „Městská část okamžitě přijala všechna opatření k demontáži těchto stavebních materiálů,“ říká starosta Mlejnský. Demontáž byla provedena v pětipodlažním pavilonu A1 a A2, který je součástí ZŠ k Milíčovu. Technologický postup prací odstranění boletických panelů  byl zahájen na základě odsouhlaseného technologického postupu Hygienickou stanicí hl.m. Prahy.

Se všemi odpady třídy „N“ a „O“ bylo nakládáno dle platné legislativy ČR, zákonem o odpadech.

Pro demontáž azbestu byla použita technologie demontáže azbestu v podtlakovém kontrolovaném pásmu, kdy základem uvedené technologie bylo vytvoření odděleného pracoviště vybaveného nucenou podtlakovou ventilací, filtrací vzduchu a regulovaným vstupem a výstupem pro pracovníky a materiál.Transport kontaminovaného a nekontaminovaného materiálu včetně bourací technologie byl možný jen přes materiálovou dekontaminační propust.

„Akreditovanou laboratoří byla prováděna měření a analýza koncentrace azbestových vláken v ovzduší, protokoly jsou obsaženy v závěrečné zprávě, která rovněž obsahuje další doklady a stanoviska a je součástí dokumentace, která byla předložena při přejímce díla zhotovitelem investorovi a při kolaudaci díla,“ říká zástupce starosty Jan Meixner.

Vynaložené finanční prostředky za demontáž stavebních materiálů obsahující azbest na pětipodlažním pavilonu A1 a A2 ZŠ K Milíčovu 674 byly cca 2 800 000 Kč za jeden pavilon.

Demontáž stavebních materiálů obsahujících azbest v lehkém obvodovém plášti typ „Boletice“ byla provedena rovněž na ZŠ Mendlova, která je tvořena čtyřmi pavilony. Vynaložené finanční prostředky za demontáž stavebních materiálů obsahujících azbest v čtyřpodlažním pavilonu učeben byly cca 1 090 000 Kč, na pavilonu spojovací chodby cca 400 000 Kč, na jednopodlažním stravovacím pavilonu cca 250.000 Kč a na spojovacím krčku k tělocvičnám cca 20.000 Kč.

„Při každém sebemenším stavebním zásahu do budovy, nejen při velkých rekonstrukcích budov si necháváme vypracovat posudky a bez souhlasného stanoviska hygienické stanice bychom stavební práce nikdy nerealizovali. Mohu tedy s čistým svědomím říci, že naše děti v mateřských ani základních školách azbest neohrožuje,“ říká na závěr starosta Mlejnský.

V Praze dne 4. 1. 2012

Andrea Wolfová
Tisková mluvčí městské části Praha 11