Otevření školní jídelny ZŠ Campanus a nové třídy MŠ Hroncova

Dne 2. 1. 2012 se uskutečnilo slavnostní otevření školní jídelny ZŠ Campanus po rekonstrukci a nové třídy odloučeného pracoviště MŠ Hroncova v ZŠ Campanus.

IMG 1282Slavnost zahájily ředitelky obou škol Marie Rákosníková a Mgr. Lenka Derková.

Přítomní hosté zhlédli pohádku, kterou zahráli žáci z dramaturgického kroužku I. stupně ZŠ Campanus. Poté následovala prohlídka nově zrekonstruovaných prostor.

Na závěr bylo připraveno malé občerstvení.

Od  3. 1. 2012 již obě školy plně využívají nové prostory.