Diagnostický den

Na Základní škole a Mateřské škole Chodov, Květnového vítězství 57, proběhne den s pedagogicko-psychologickou diagnostikou rozumových schopností dětí od 2,5 do 17 let.

V sobotu 21. ledna 2012 od 8:00 do 17:00 hodin Základní škola Chodov realizuje skupinovou integraci mimořádně nadaných žáků na 1. stupni školy již od r. 2007. Učitelé jsou proškoleni a kvalifikovaní v práci s mimořádně kognitivně nadanými žáky, realizují obohacující styl vzdělávání. Na základě výsledků testů z psychologické diagnostiky může být dítě po potvrzení školní zralosti a dalších náležitostí pedagogicko-psychologickou poradnou zařazeno do speciálního programu školy pro nadané žáky.

Zájemci tak mohou zjistit aktuální schopnosti svých předškoláků včas, ještě před dobou zápisů na základní školy. V rámci programu diagnostického dne získají možnost:

- zjistit aktuální úroveň schopností a studijních předpokladů svých dětí; testování zajišťují poradenští pracovníci, kteří mají zkušenosti s diagnostikou nadaných dětí. Výsledek testování předškoláků je směrodatný i pro vstup dítěte do studijní skupiny pro nadané žáky; pro starší žáky (od 8 do 15 let) je výsledek vhodný k posouzení studijních schopností a směru výběru další vzdělávací dráhy

- udělat si představu o vhodných odpoledních aktivitách pro své potomky, které jsou nabízeny ZŠ Chodov, Centrem nadání a Mensou

- být informováni o vhodných výchovných strategiích a vzdělávací péči o své děti z pohledu zkušených psychologů a pedagogů.

Další info viz dokument zde.


Zápis do 1. tříd a předzápisová škola nanečisto

Předzápisová škola nanečisto proběhne 18. ledna 2012 od 15.30 do 17 hodin.

Zápis do 1. tříd bude probíhat ve dnech 24. ledna 2012 od 14.30 do 18 hodin a 25. ledna 2012 od 15 do 17.30 hodin v přízemí hlavní budovy.