Výstava Fotografování pražské architektury 1848-1921

Na výstavě fotografií z období druhé poloviny 19. a prvních dvou desetiletí 20. století je zveřejněna více než stovka známých i dosud neprezentovaných snímků z různých sbírek.

Výstava je první částí plánované trilogie připravené Útvarem rozvoje hl. m. Prahy v Sále architektů Staroměstské radnice. Podobný cyklus, zaměřený na způsob a metody fotografování pražské architektury, nebyl dosud realizován. I když v druhém plánu budou obsahem výstavy architektonické proměny Prahy, základní osou projektu jsou dějiny fotografie pražské architektury. Rok 1848 je rokem prvního doloženého snímku Prahy, 1. leden 1922 pak byl datem vzniku tzv. Velké Prahy připojením rozsáhlého území v sousedství historických pražských měst. 

Výstava je rozdělena do osmi sekcí. První ukazuje fotografie jako závěsný obraz, druhá fotografie s prostorovým efektem, třetí rozšíří vnímání o dobová fotografická alba, čtvrtá, nejrozsáhlejší část, se věnuje procesu fotografování jako cílenému dokumentu. Ten zaujal i mnohé fotoamatéry, jejichž tvorbu v náznaku ukáže pátý výstavní oddíl. Fotografie, které zastupují cílenou uměleckou tvorbu, prostupují celou výstavou. Tvorba vizitek a kabinetek pro fotografická alba přejde v proces posílání fotografických obrazů poštou jako pohlednice. Výstavu uzavírají snímky vytvořené pro edukativní účely a určené k projekci.

Pouzvánka je dostupná zde.
Dokument k výstavě je tady.

Stránku s informacemi k výstavě najdou zájemci na této adrese: http://www.urm.cz/cs/clanek/395/fotografovani-prazske-architektury-1848-1921.