Výsledky 2. kola grantového řízení v sociální a zdravotní oblasti 2011

Zastupitelstvo městské části Praha 11 schválilo na svém jednání 7. listopadu rozdělení grantů v oblasti sociálních a zdravotních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 11 v rámci 2. kola.

Organizace

Projekt

požadavek

schváleno

1.

Andělská křídla, o. s.

Podpora svépomocných volnočasových aktivit lidí s chronickou duševní nemocí

4 000 Kč

0 Kč

2.

CZP Praha 4, 11 a 12

Kontaktní centrum

20 000 Kč

0 Kč

3.

CZP Praha 4, 11 a 12

Terénní kontaktní práce

10 000 Kč

0 Kč

4.

Centrum soc. služeb Bohuslava Bureše

Nízkoprahové denní centrum

100 000 Kč

0 Kč

5.

Centrum soc. služeb Bohuslava Bureše

Azylový dům

100 000 Kč

0 Kč

6.

Česká unie neslyšících

Provoz Centra soc. služeb pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením

90 000 Kč

0 Kč

7.

Dílna JINAN

Sociálně terapeutická dílna JINAN

20 000 Kč

5 000 Kč

8.

Diakonie ČCE - Středisko celostátních projektů a služeb

Středisko pro zrakově postižené

12 000 Kč

0 Kč

9.

Eset help

Sociální rehabilitace - asertivní tým

160 000 Kč

10 000 Kč

10.

Fokus Praha, o. s.

Komunitní tým Jih - komunitní sociální služby pro osoby s duševním onemocněním z jižní čsáti Prahy

150 000 Kč

10 000 Kč

11.

F. B.

Zdravotní dozor a osobní asistence

61 600 Kč

10 000 Kč

12.

Klub Hornomlýnská

Centrum Filipovka - osobní asistence pro děti se zdravotním postižením

200 000 Kč

20 000 Kč

13.

Klub Hornomlýnská

Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením

350 000 Kč

60 000 Kč

14.

Klub vozíčkářů Petýrkova

Osobní asistence Klubu vozíčkářů Petýrkova

400 000 Kč

50 000 Kč

15.

Prak - prevence kriminality, o. s.

Prak - projekt prevence kriminality 2011 - Praha 11

40 500 Kč

10 000 Kč

16.

Společnost E

Sociálně aktivizační služby

150 000 Kč

0 Kč

17.

Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o. p. s.

Detoxifikační jednotka - Sociální reintegrace osob ohrožených sociálním vyloučením

70 000 Kč

0 Kč

18.

Střední škola technická

Manuální dovednosti a řemeslo

77 000 Kč

20 000 Kč

19.

Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Praha 11

Integrace zdravotně postižených

14 420 Kč

5 000 Kč

20.

YMCA Praha, o. s.

Streetwork

195 000 Kč

20 000 Kč

21.

YMCA Praha, o. s.

Mateřské centrum Domeček

50 000 Kč

5 000 Kč

22.

Základní škola speciální Diakonie ČCE

Pomozte nám lépe se vzdělávat

13 000 Kč

5 000 Kč

23.

Základní škola a střední škola waldorfská

Nácvik sociálních dovedností

7 000 Kč

0 Kč

24.

Základní škola Praha 4, V Ladech 6

Práce s třídním kolektivem

6 000 Kč

0 Kč

25.

ZŠ a SŠ Kupeckého 576

Chci změnit svůj život

35 750 Kč

15 000 Kč

26.

ZŠ Květnového vítězství

Koheze třídního kolektivu jako prevence rizikového chování

30 000 Kč

0 Kč

27.

ZŠ Mendelova

Cesta do zdravého a bezpečného života

16 000 Kč

0 Kč

28.

ZŠ Mendelova

Informovaná sborovna - úspěšná prevence

4 000 Kč

0 Kč

29.

ZŠ Pošepného nám.

Kyberšikana

15 000 Kč

0 Kč

30.

ZŠ Pošepného nám.

Naše zdravá škola - Kohezní den

9 500 Kč

0 Kč

celkem

2 410 770 Kč

245 000 Kč

zdravotní

1.

Občanské sdružení TŘI

Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech

100 000 Kč

15 000 Kč

2.

Územní organizace svazu diabetiků

Rekondiční pobyt diabetiků

9 000 Kč

5 000 Kč

celkem

109 000 Kč

20 000 Kč

protidrogové

1.

Eset help

Terénní program pro uživatele návykových látek

160 000 Kč

0 Kč

2.

Institut Filia

Zdravý způsob života a prevence závislostí na 1. stupni ZŠ

24 000 Kč

21 500 Kč

3.

Magdaléna, o. p. s.

Doléčovací centrum Magdaléna

45 000 Kč

0 Kč

4.

Sdružení pro protidrogovou prevenci u dětí a mládeže

Psychologické poradenství a psychoterapie pro uživatele návykových látek a jejich rodiny

37 000 Kč

0 Kč

5.

Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o. p. s.

Centrum metadonové substituce Praha 1 a Praha 2

65 000 Kč

0 Kč

celkem

331 000 Kč

21 500 Kč