Rozhovor s Jakubem Sklenkou, představitelem společnosti Starochodovská a.s.

Redakce Klíče podrobně sleduje projekt Nový Opatov na webových stránkách. O rozhovor také požádala představitele společnosti Starochodovská a.s. jako i představitele developerské společnosti pana Jakuba Sklenku, která má projekt Nový Opatov na starosti.

Red.: Proč Opatov?

JS: Po projektu Opatov pošilhávám od té doby, co jsem měl možnost spolupracovat na projektu Nákupního centra Chodov. V té době jsem poprvé objevil kouzlo a zároveň problémy lokality Opatova. Dlouho trvalo, než se nám podařilo ve spolupráci s našimi partnery sloučit záměry a spojit pozemky nutné pro výstavbu. Projekt by nevznikl bez vydatné podpory a úzké spolupráce s historickými vlastníky pozemků, jejichž předkové v lokalitě dříve hospodařili. Podmínění spolupráce bylo zejména to, aby nově vzniklý projekt respektoval, že mnozí v lokalitě stále bydlí a je pro ně podmínkou, aby projekt nikterak neohrozil lokalitu Starého Chodova. Proto jsme projekt důkladně rozmýšleli a projekt cca 3 roky velice pečlivě plánovali. K hledání správného řešení jsme přizvali několik předních atelierů, se kterými budeme na jednotlivých objektech spolupracovat.

Red.: Můžeme na úvod požádat o stručné představení projektu?

JS: Projekt Nový Opatov je situován v území na západ od ulice Chilská, směrem ke Starému Chodovu. Širší vztahy, vzájemné návaznosti a souvislosti ale řešíme pro celou lokalitu Opatova, jak je zobrazeno také na Výkrese stabilizačních prvků. Projekt vychází z centrálního prostoru kolem stanice metra Opatov a rozpíná se na oba směry, severně k Litochlebské kruhové křižovatce a jižně k dálnici D1. Zástavba bude tvořena cca 6ti objekty, kdy každý objekt bude co do funkcí horizontálně členěn. Přízemí bude určeno pro obchod a restaurace, další patra budou sloužit pro služby v lokalitě a horní patra budou určeny pro kancelářskou a další funkci, jako hotelovou, školskou apod. Celková výše zástavby by měla být cca 6 až 8 pater, pouze jeden z objektů ve středu území u stanice metra bude jako dominanta o pár pater vyšší. Od Starého Chodova bude náš projekt doplňovat pás parkové zeleně, který v nejužším místě bude mít cca 50 m.

Red.: není už kanceláří v Praze dost?

JS: :-) oblíbená otázka. Stejně bychom se mohli ptát, zda-li není dost kanceláří v Londýně, v Hong Kongu a dalších městech. Kanceláře stárnou a nájemci / uživatelé kanceláří se vyvíjí. Jednou za 5 až 10 let každá firma řeší, zda-li  prodloužit nájemní smlouvu v současných kancelářích, či jít do nových. A většinou si odpoví, že nové kanceláře budou zase lépe vyhovovat jejich potřebám, budou vybaveny zase modernějšími technologiemi apod. Dá se namítat, co bude se starými kancelářemi. A odpověď je zase jednoduchá - ty se opraví a pronajmou se dalším nájemcům, kteří dosud obývají předělané byty v centru Prahy. Celá ulice Dlouhá je plná kanceláří, byť tam nestojí snad ani jeden kancelářský objekt. Zpět by se do bytů měli vrátit uživatelé bytů. Moderní kanceláře mají dostatek parkování, což by mělo pomoci uvolnit místa pro rezidenty na ulici.

Red.: architektura bude zase sklo, sklo, sklo a zase sklo?

JS: přál bych si, aby ne. Je to trochu zamotané - neznám člověka z kanceláří, který by měl rád klimatizaci v kanceláři, všichni volají po otvíracích oknech. A neznám ale firmu, která by ve svých požadavcích na pronájem neměla – klimatizace! Sklo je moderní, ale věřím, že schopní architekti umí moderně využít i jiné materiály. S ohledem na fakt, že naše domy nebudou 30ti patrové, ale cca 8mi patrové, rádi bychom se pokusili vyřešit takovou architekturu, aby okna byla otvírací, aby z chodníku nebylo vidět na zapadlé papíry za stolem zaměstnance v 6. patře a rozbitou žaluzii v 8. Architektuře budeme věnovat velikou pozornost.

Red.: a co děti, budou si mít kde hrát?

JS: pevně věřím, že spolu s naším projektem umístíme v lokalitě i projekt, který bude určen pro zábavu a kulturu. Asi bude řešen ve dvou fázích, provizorní, která by měla být otevřena 1. 4. 2012, a nejedná se o apríl. Bude to velký stan, který bude využíván pro Nový Cirkus - La Putyku. V horizontu cca 3 let bychom rádi tento stan předělali do trvalého kamenného projektu, který by měl být určen i dětským návštěvníkům. Jednáme o spolupráci s jednou z televizí, chtěli bychom propojit pořad pro děti s vysíláním, ve stylu vidět a být viděn. Líbí se nám koncept dětského kabaretu. Toulkami Prahou 11 jsem našel plno dětských hřišť, co mi ale chybí, je nabídka pro děti ve věku 6 až 15 let. Chceme nabídnout interaktivní plochou kolem budoucího divadla a zaujmout právě tuto věkovou skupinu. Dále bych považoval za ohromný úspěch, kdyby došlo ke změně ve vlastním podchodu stanice metra Opatov. Zakonzervovaný stav "dostavby" je tragický, v podchodu se kumulují podivné existence a pravidelně tam potkávám skupinky feťáků a dealerů. Sice ani jednu skupinu nevyléčíme, ale doufám, že v moderním budoucím Opatově nebudou mít důvod zůstávat.

red