Karty Opencard budou již dnes odpoledne k dostání na přepážkách MHMP

Rada hlavního města dnes svým usnesením schválila dočasné řešení dodávek čipových karet pro projekt Opencard.

První náměstek primátora předložil na dnešní jednání Rady hl. m. Prahy toto řešení jako přechodné, neboť již 2. 12 .2011 bude mít odbor informatiky v ruce odevzdané nabídky uchazečů v Otevřeném výběrovém řízení na dodávky čipových karet projektu Opencard.

"V jednacím řízení bez uveřejnění jsme oslovili společnost, která je v současné době zejména z technických důvodů jediným možným dodavatelem čipových karet, který nám v tuto chvíli zajistí kontinuální proces dodávek karet pro občany, a to do doby podpisu smlouvy s vítězem Otevřeného výběrového řízení, které v současné době probíhá" uvedl první náměstek primátora pro dopravu a informatiku ing. Karel Březina.

Společnost, kterou město oslovilo je společnost, která karty do konce srpna vyráběla a městu dodávala, a to zejména z následujícího ryze technického důvodu.

Mezi centrálním pracovištěm Pražského centra kartových služeb Magistrátu hl. m. Prahy a dodavatelem karet je vytvořena zabezpečená komunikační linka, zajišťující bezpečný přenos dat čili informací o objednávkách karet včetně údajů o žadatelích, které jsou v režimu ochrany osobních údajů. Zřízení takové linky vyžaduje určitý čas na zřízení, což je proces, s nímž je v otevřeném výběrovém řízení samozřejmě počítáno.

"Tímto zrychleným procesem jsme zajistili téměř okamžitou obnovu dodávek čipových karet Opencard občanům. Karty pro expresní výdej budou k dispozici ještě dnes, a to od 14 hodin na přepážkách MHMP v Jungmannově ulici" konstatoval Březina.

Dočasné řešení dodávek čipových karet bude dle 1. náměstka primátora Březiny v objemu 130 tisíc kusů osobních personalizovaných, nepersonalizovaných a anonymních čipových karet Opencard a dva tisíce kusů karet hybridních, a to v celkové hodnotě devět milionů korun bez DPH.

Zpráva z 36. jednání Rady hl. m. Prahy dne 1. listopadu 2011.