Slavnostní předání čestných občanství

Stalo se již tradicí udělování čestných občanství a cen MČ Praha 11 starostou MČ Prahy 11 Mgr. Daliborem Mlejnským.

Slavnostní předání se uskuteční 26.10 2011 v 17:00 hod. v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Oceněni budou občané žijící na území Jižního Města, kteří se významnou měrou podílejí na jeho rozvoji.

Čestné občanství MČ Praha 11

 1. Miroslav Pangrác, akademický sochař
 2. Hana Volfová, reprezentantka  ve sportovním aerobiku

Cena MČ Praha 11

 1. Jindřiška Erlerová, pedagog
 2. Mgr. Lea Esserová, pedagog
 3. Ing. Jaroslav Antonín Jirásek, Dr.Sc., profesor
 4. PaedDr. Jaroslav Kršek, pedagog  
 5. In memoriam Jindřiška Kubáčová, spisovatelka, bývalá členka RadyPraha 11
 6. Ing. arch. Jan Linek, architekt
 7. Mgr. Dagmar Marvanová, pedagog
 8. Ing. arch. Vlado Milunić, architekt
 9. Mgr. Jaroslava Svatošová, pedagog
 10. Mgr. Eliška Svobodová, pedagog

Ředitel  MČ Praha 11

 1. Marie Rákosníková

Cena za rozvoj MČ Praha 11 – strážníci MP

 1. Jiří Pýcha
 2. Ivana Sejková
 3. Petr Vildomec
 4. Michal Pokorný
 5. Přemysl Bartoš
 6. Milan Kubíček
 7. Jan Kostík - SDH /Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 Chodov/
 8. Ing. Antonín Maděra - SDH