Září 2011

Díky všímavosti strážníků nevznikl velký požár
Dne 10.9.2011 v časných ranních hodinách si projíždějící hlídka strážníků povšimla v ulici Mikulova, že ze suterénu panelového domu vychází hustý dým. Při bližším ohledání zjistila, že hoří sklepní koje domu. Z tohoto důvodu ihned vyrozuměla Hasičský sbor hl. m. Prahy a probudila veškeré nájemníky uvedeného domu, které evakuovala. Po příjezdu hasičského záchranného sboru byl požár uhašen a nájemníci se vrátili domu.

Nepřebírání úřední písemnosti se mu nevyplatilo
Dne 14.9.2011 v odpoledních hodinách strážníci doručovali nepřevzatou úřední písemnost, kterou si majitel odmítal převzít. Po zastižení dotyčného doma a provedené následné lustrace strážníci zjistili, že nejenomže dotyčný odmítal převzít úřední dokument, ale byl i celostátně hledaný Policií ČR. Z tohoto důvodu strážníci muže předvedli na MO PČR, kde ho předali k dalšímu šetření.