Úřad městské části Praha 11, Odbor kancelář starosty oznamuje, že v pondělí 19. září

2011 se koná 10. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 od 9:00 hodin v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784 (v případě potřeby jednání pokračuje v úterý 20.9. 2011).

Návrh programu 10. zasedání

Návrh programu je uložen zde.