Reflexní vestičky pro všechny prvňáčky na Jižním Městě

Městská část Praha 11 v novém školním roce 2011/2012 přivítá 682 prvňáčků. Jak už bývá dobrým zvykem, prvňáčky a jejich rodiče přijdou pozdravit také zástupci jedenácté městské části. A nepřijdou s prázdnou.

V rámci projektu Bezpečné Jižní Město dostane každý prvňáček vedle malých dárků také reflexní vestu.

Městská část Praha 11 také v minulých letech vyráběla pro své nejmenší reflexní vestičky pro větší bezpečnost v silničním provozu. „Všechny mateřské školy na Jižním Městě od nás mají pro své děti vestičky. Paní učitelky je hojně využívají a pochvalují si je,“ říká starosta jedenácté městské části Dalibor Mlejnský.

„Neustále se snažíme zvyšovat bezpečnost silničního provozu na Jižním Městě. Jednou z aktivit, která byla velkým přínosem zejména pro chodce, bylo zpracování pasportu všech přechodů na území naší městské části,“ dodává starosta Mlejnský. Cílem pasportu bylo zjistit problematická a nebezpečná místa a navrhnout investičně a provozně vhodná zabezpečení. Mnoho přechodů tak získalo novou tvář, byla odstraněna přerostlá zeleň, která bránila v rozhledu, byly nainstalovány bezpečnostní betonové prvky, retardéry, nová značení včetně těch světelných.

V tomto projektu bude městská část Praha 11 i nadále pokračovat, a tak mimo jiné v letáčcích, které dostanou rodiče dětí z prvních tříd je opět anketa na toto téma. Ostatní mohou své podněty posílat na e-mailovou adresu: bezpecneprechody@praha11.cz. „Odbor územního rozvoje všechny tyto podněty prověří a navrhne opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti na přechodech v Praze 11,“ dodává na závěr Mlejnský.