Mezinárodní výzkum dospělých - projekt OECD

Lokalita Praha 11 byla vybrána ke sběru dat významného projektu -Mezinárodní výzkum dospělých - Předpoklady úspěchu v práci a v životě (PIAAC)-, který iniciovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Z důvodu výzkumu bude v naší městské části pracovat vyškolený pracovník-tazatel. Ten by měl v období září 2011 až březen 2012 kontaktovat vybrané domácnosti, které byly do výzkumu vybrány a které souhlasily s účastí v něm.

Česká republika se tohoto projektu zúčastní spolu s dalšími 24 zeměmi světa. Výzkum si klade za cíl zmapovat dovednosti, které obyvatelé České republiky potřebují, aby se plnohodnotně zapojili do rychle se měnící společnosti a ekonomiky 21. století. Realizace projektu bude probíhat v souladu s platnou legislativou a budou dodrženy všechny standardy vědeckého výzkumu. V první řadě bude zajištěna ochrana dat a všechny údaje, které získáme, budou uchovávány jako přísně důvěrné a využity pouze k účelu výzkumu. Výběr občanů, kteří budou požádáni o účast ve výzkumu, probíhá zcela náhodně.

Podrobnější údaje o projektu jsou na stránkách http://www.piaac.cz/ a http://www.scac.cz/piaac.

Kontakty pro další dotazy:
Mgr. Petra Holečková, tel.: +420 222 511221, +420 734 646 975,
e-mail: pholeckova@scac.cz.