PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - září

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ZÁŘÍ 2011

Vlastivědný útvar Pražské informační služby
Arbesovo nám. 4, Praha 5, PSČ 150 00,
tel.: 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

2. pá. NOVOMĚSTSKÁ RADNICE. Prohlídka vybraných prostor radnice (Velký sál, mázhauz, radniční kaple). Vzpomeneme na zakladatele Nového Města pražského, na první pražskou defenestraci, soudní procesy i vězení. Vystoupáme do věže, odkud se nám naskytne krásný výhled na město. Povíme si, co to je pražský loket a k čemu sloužil. Začátek akce v 16:00 před Novoměstskou radnicí na Karlově náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do objektu 50/30 Kč. Monika Koblihová

3. so. OD ROTUNDY K BAZILICE. Počátky Pražského hradu jako sídla českých panovníků ve světle románské architektury a posledních archeologických průzkumů. Vycházka po stopách raně středověkého osídlení, ke kostelu Panny Marie, rotundě sv. Víta, Spytihněvově bazilice a bazilice sv. Jiří. Začátek akce v 10:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

PANENSKÉ BŘEŽANY, DOLÍNEK, ODOLENA VODA. Opakování úspěšné vycházky,při které se setkáte s architekturou J. B. Santiniho a K. I. Dientzenhofera, poznáte místa, kde za protektorátu pobývali R. Heydrich a K. H. Frank a navštívíte rodný dům básníka V. Hálka. Začátek akce cca ve 14:30 na stanici autobusu č. 373 „Panenské Břežany-zámek“ po příjezdu autobusu (jede od metra C „Kobylisy“ ve 14:10; možná změna v  jízdním řádu). Pěší trasa cca 3 km. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob – kapacita aut. spoje. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová

4. ne. ZA SV. ANEŽKOU DO KLÁŠTERA CHUDÝCH PANÍ. Oslavte s námi 800 let od Anežčina narození! Akce pro děti v rámci vycházek „Děti, poznejte Prahu!“. Podrobné informace o akci naleznete na konci programu.

OD PAZDEREK K TROJSKÉMU KONI. Vycházka částí území Botanické zahrady nás přes severní areál zavede na vyhlídku, strání sestoupíme do jižní části Botanické zahrady a Japonské zahrady ke kapli sv. Kláry. Projdeme vinicí sv. Kláry, kolem viničního domku a proti proudu Vltavy k Trojskému koni. Začátek akce v 10:30 na zastávce autobusu č. 102, 144 „Na pazderce“ (autobusy jedou od metra C „Kobylisy“). Cena 100/70 Kč (%). Marie Hátleová

VYŠEHRAD MÝTICKÝ I ROMÁNSKÝ. Vycházka za starobylým místem spjatým s nejstarší historií českého přemyslovského státu a zároveň zahaleným mnoha mýty a legendami. Vstoupíme do původně románské baziliky sv. Petra a Pavla, dnes v podobě novogotické, řekneme si, jaký příběh je spojen s tzv. sarkofágem sv. Longina, kde se nacházejí pozůstatky baziliky sv. Vavřince a dojdeme k jedné z nejstarších románský staveb – rotundě sv. Martina. Začátek akce ve 14:00 před bazilikou sv. Petra a Pavla. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do objektu 30/10 Kč. PhDr. Jarmila Škochová 

6. út. NA KORUNOVACI S F. L. VĚKEM. Vycházka věnovaná čtyřem výročím: narození spisovatele A. Jiráska, od kterého uplynulo 160 let,  korunovaci Leopolda II., navrácení korunovačních klenotů do Prahy a první průmyslové výstavě na světě vůbec. Vraťte se 220 let nazpět a společně s F. L. Věkem vstupte do slavnostně vyzdobené Prahy plné nadšených Čechů. Začátek akce v 16:00 před domem U Hybernů (náměstí Republiky 3/4). Cena 100/70 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová

8. čt. ABECEDA EVROPSKÉ ARCHITEKTURY. Ze sbírky předloh Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Komentovaná prohlídka unikátní výstavy zaměřené na tvarosloví architektonických prvků v kontextu evropské architektury. Obsáhneme slohová období od antiky po secesi. Unikátnost výstavy spočívá ve výjimečnosti sbírky předloh ze všech oblastí uměleckého řemesla, dekorativního malířství, plastiky a architektury, zejména v rozsahu a dokonalosti obrazové ilustrace. Z dvacetitisícové kolekce bylo vybráno 90 předloh vztahujících se k architektuře. Umístění výstavy umožnilo rozšíření expozice o přímý kontakt s „živou“ architekturou. Provede nás autorka výstavy a určitě se dozvíme, co je to bestiář, na jakých pražských památkách můžeme nalézt roh hojnosti, pompejskou dekoraci, kraba, gryfa, drápek nebo boltec. Pro velký zájem vycházku znovu zařazujeme! Začátek akce v 16:30 před vstupem do Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%).  PhDr. Eva Matyášová

10. so. KLÁNOVICKÝM LESEM DO ÚVAL. Připomeneme si životní osudy zakladatele obce a podnikatele Václava Klána, projdeme lesem Vidrholcem k zaniklé vesnici Hol a odtud do Úval. Začátek akce cca v 9:30 na nádraží „Praha-Klánovice“ po příjezdu vlaku (jede z „Prahy-Masarykova nádraží“ v 9:10; zpět vlakem z Úval) . Pěší trasa cca 6 km. Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

KAŠNY, FONTÁNY, NÁDRŽE A PÍTKA NA PETŘÍNSKÉM VRCHU. Vycházka, během které se zastavíme u kašen a fontán známých i pozapomenutých. Připomeneme si je nejen jako umělecké objekty, ale také jako bývalá centra společenského života a zdroje pitné vody obyvatel města.Vydáme se Petřínskými sady do Kinského zahrady a na náměstí Kinských. Povíme si o vodotrysku u Nebozízku a dozvíte se, kde se říká „U žabiček“. Začátek akce ve 14:00 u horní stanice lanové dráhy na Petřín. Cena 100/70 Kč (%). Zdeňka Kobylková

11. ne. ZÁKLADY NORDIC WALKING S VYCHÁZKOU V PARKU CIBULKA. Na zcela mimořádné vycházce spojíme Nordic walking s krásnou přírodou parku Cibulka. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede, jak správně „Nordic walking“ provozovat, upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Poté se s „holemi“,  průvodkyní a instruktorem vydáme za poznáním. Povíme si, jak Cibulka přišla ke svému názvu a o zašlé slávě za dob pasovského biskupa. Začátek akce v 9:00 u sochy Jana Nepomuckého v ulici Nad Hliníkem (zastávka tram. č. 9, 10 „Poštovka“). Doba vycházky včetně instruktáže cca 3h. Vycházka bude zakončena u zastávky autobusu č. 123 "Průchova". Vlastní speciální hole na Nordic walking si vezměte sebou. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro předem přihlášené se vstupenkou z předprodeje! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

PRAHA SECESNÍ. Praha na přelomu 19. a 20. století žila novým uměleckým stylem, který se odrazil nejen v architektuře, ale i v dekoraci a užitém umění. Ve stověžatém městě můžeme dodnes obdivovat perly secese, které svou krásou přitahují naši pozornost: reprezentačníObecní dům,  bohatě zdobenou Živnostenskou banku,  monumentální pomník Jana Husa, impozantní budovu magistrátu, „zámecké nádraží“ s Fantovou kavárnou. Začátek akce ve 14:00 před Prašnou bránou na náměstí Republiky. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jana Jebavá

13. út. KOSTEL SV. IGNÁCE. Prohlídka významného kostela Nového Města pražského, který nechal vystavět, společně s přilehlou kolejí, řád Tovaryšstva Ježíšova pod vedením barokního stavitele C. Luraga. Povíme si o historii řádu i místa a prohlédneme si bohatou výzdobu oslavující jezuitský řád a jeho světce, kterou vytvořili slavní umělci jako F.I. Platzer, J. Raab, M.V. Jäckel, J.J. Bendl a další. Začátek akce v 15:30 před kostelem na Karlově náměstí. Cena 100/70 Kč (%). JUDr. Antonín Stanislav Marchal

15. čt. PRAHOU ZA HUDBOU – 1. část. Vycházka u příležitosti 220. výročí premiéry opery La Clemenza di Tito. „Moji Pražané mi rozumějí“ opravdu je to autentický výrok W.A. Mozarta a byl Mozart v Praze šťastný? Nejenom na tyto otázky si odpovíme při procházce za hudebními osobnostmi v Praze, tentokrát po stopách Wolfganga Amadea Mozarta. Procházka od Stavovského divadla přes Uhelný trh, kolem Clam-Gallasova paláce na Malostranské náměstí a k paláci Thunovskému. Začátek akce v 17:00 před Stavovským divadlem na Ovocném trhu. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

17. so. POUTNÍ CESTOU DO HÁJKU. Vycházka okolo gotické tvrze Litovice, založené kolem r. 1330 biskupem Janem z Dražic, poutní cestou k františkánskému klášteru v Hájku až do Červeného Újezdu. Začátek akce cca v 8:40 na zastávce aut. č. 347 „Hostivice,Staré Litovice“ po příjezdu autobusu (jede od metra B „Zličín“ v 8:15; zpět autobusem z Červeného Újezdu). Pěší trasa cca 5 km. Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

LEGENDY PRAŽSKÉHO ŽIDOVSKÉHO MĚSTA. Vycházka za doprovodu příběhů a poetických pověstí nám připomene tajuplný svět pražského Židovského Města a zavede nás mezi židovské obyvatelstvo i slavné rabíny. Začátek akce v 10:00 na Kafkově náměstí (u kostela sv. Mikuláše na Starém Městě). Cena 100/70 Kč (%).Mgr. Zuzana Tlášková

KDE SKONČIL BABINSKÝ, ZNÁMÝ LOTR MEXICKÝ? Pokud budete chtít shlédnout místo posledního odpočinku loupežníka Václava Babinského, nemusíte až na „kopeček v Africe“, stačí se s námi vydat do Řep. Uvidíte nejen místo jeho posledního odpočinku, ale dozvíte se i leccos z jeho dramatického života. Vycházka vás poté zavede na kraj Prahy a seznámí vás s barokním zámečkem velkovévodkyně Toskánské v Hostivicích nebo s gotickou tvrzí pánů z Dražic. Začátek akce cca ve 13:30  na zastávce autobusu č. 225 „Řepský hřbitov“ (jede od metra B „Nové Butovice“ ve 13:02). Pěší trasa cca 6 km.Pavla Lešovská

18. ne. ŠLÁPNEME DO PEDÁLŮ. Na zcela mimořádné „vycházce“ - vyjížďce na kolech v doprovodu průvodce si ukážeme zajímavá místa na trase, povíme si o jejich historii a současnosti, objevíme krásné výhledy na Prahu i okolí.  Trasa: Střížkov – Ďáblický hřbitov – Ďáblická hvězdárna (vyhlídka) – Čimický háj (památný 300 let starý dub letní) – Velká skála – Havránka (vyhlídka) – Troja – Císařský ostrov – Stromovka. Délka trasy 15 km, cca 4h, rovinatý zpevněný terén, obtížnost lehká. POZOR! Omezený počet účastníků. Účastníci jsou povinni nosit ochrannou helmu po celou dobu jízdy. Kola nelze zapůjčit na místě, každý účastník má kolo vlastní v dobrém technickém stavu. (Doporučujeme: vhodný sportovní oděv + lahev s pitím.) Začátek akce v 9:00 v parku za stanicí metra C "Střížkov" (směr bezbariérového výstupu). Cena 100/70 Kč (%). Průvodce PIS.

DVOŘÁKOVOU STEZKOU Z KRALUP NAD VLTAVOU DO NELAHOZEVSI. Pořádáno při příležitosti 170. výročí narození hudebníka Antonína Dvořáka. Vydáme se příjemnou cestou podél Vltavy k rodnému domu skladatele v Nelahozevsi (s návštěvou expozice zaměřené na jeho dětství a mládí). Následně podle zájmu prohlídka nedalekého zámku s expozicí „Pohled do šlechtického interiéru rodiny Lobkowiczů“. Pěší trasa cca 2 km. Začátek akce cca v 11:15 před nádražím „Kralupy nad Vltavou“ po příjezdu vlaku (jede z „Prahy-Masarykova nádraží“ v 10:40; možnost přistoupit ve stanici „Holešovice-zastávka“ nebo „Bubeneč“). Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do expozic 30/15 Kč a 95/50 Kč. Eva Sokolová

VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA A ZAHRADA STRAKOVY AKADEMIE. Vycházka za krásami raně barokní zahrady, která byla budována současně s palácem pro Albrechta z Valdštejna. Povíme si, kde se dnes nacházejí originály soch od velkého umělce Adriena de Vriese. Dále půjdeme do zahrady navržené Františkem Thomayerem, která původně patřila studentské koleji pro nemajetné syny českých šlechtických rodin. Začátek akce ve 14:00 v atriu stanice metra A „Malostranská“. Cena 100/70 Kč (%). Monika Koblihová

20. út. MODERNÍ ARCHITEKTURA VINOHRAD. Zastavíme se u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně vytvořeného dle návrhu slovinského architekta Josipa Plečnika, který působil v Praze jako hradní architekt. Nepřehlédneme dominantu televizní a vodárenské věže a zastavíme se u funkcionalistického obytného domu, kde působilo Pištěkovo divadlo. Začátek akce v 16:30 před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Cena 100/70 Kč (%). Ing. Jan Stěnička

22. čt. KAMPA. Stinné zákoutí Prahy bývalo domovem významných osobností české kulturní společnosti. Vzpomeneme na divadelního a filmového herce Jana Wericha, na kněze, filologa a historika Josefa Dobrovského, na rod Nosticů a Pinkasů, na básníka a překladatele Vladimíra Holana, na malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara a další. Začátek akce v 16:00 u Malostranské mostecké věže Karlova mostu. Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková

24. so. DĚTI, POJĎTE ZA KNÍŽETEM BOŘIVOJEM! Akce pro děti v rámci vycházek „Zábavný dějepis." Podrobné informace o akci naleznete na konci programu.

PRŮHONICKÝM PARKEM NA ZÁMEK. Prohlídka Průhonického parku a unikátních prostor zámku (Rytířský sál, Modrý salón, Zrcadlový salón, Malý salónek a Červený salón), které jsou veřejnosti běžně nepřístupné, včetně stálé expozice „Průhonický zámek a park, dílo přírody a lidského ducha“ v pamětní síni zakladatele parku Arnošta Emanuela hraběte Silva Tarouccy a románského kostela Narození Panny Marie v areálu zámku. Začátek akce v 10:00 před Průhonickým zámkem (zastávka autobusu č. 363 „Průhonice“, jede od metra C „Opatov“). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné 65/40 Kč. Jiřina Urbanová

25. ne. KOSTEL PANNY MARIE VÍTĚZNÉ NA BÍLÉ HOŘE. Prohlídka interiéru kostela, který nám připomene události bitvy na Bílé hoře, výmalbou od V.V. Reinera a J.A. Schöpfa a obrazem s námětem Panny Marie, který je opředen zajímavým příběhem. Začátek akce v 10:00 před kostelem Panny Marie Vítězné (ulice Zbečenská, tram. č. 22 „Bílá hora“). Cena 100/70 Kč (%).Milada Racková

ZA JAROSLAVEM SEIFERTEM NA ŽIŽKOV. Vycházka k připomenutí 110. výročí narození významného literáta a držitele Nobelovy ceny nás povede místy, kde se básník narodil, prožil své dětství, kam chodil do školy i na gymnázium. Začátek akce ve 14:00 před kostelem sv. Prokopa na Sladkovského náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Zdeňka Kobylková  

26. po. ANTONÍN HUDEČEK A JEHO PŘÁTELÉ KRAJINÁŘI. Přednáška o malířském umu Antonína Hudečka, který vystavoval na první výstavě spolku Mánes, stal se členem České akademie věd a umění, ale také o jeho přátelích jakými byli neméně významní krajináři Antonín Slavíček a Jan Preisler. Začátek přednášky v 17:30 v přednáškovém sále PIS, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5. Přednáška doplněna obrazovou prezentací. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Helena Mandová

28.st. KOSTEL SV. VÁCLAVA NA PROSEKU.  Oslavte s námi Den české státnosti a vzpomeňte na patrona české země prohlídkou původně románské baziliky založené knížetem Boleslavem II. Začátek akce v 16:00 před kostelem sv. Václava (ul. U proseckého kostela, metro C "Prosek"). Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NÁRODNÍHO DIVADLA

Bližší informace o prohlídkách naleznete na webových stránkách. Termíny prohlídek v září nebyly známy v době uzávěrky tištěného programu.

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI

V ZÁŘÍ 2011

4. ne. ZA SV. ANEŽKOU DO KLÁŠTERA CHUDÝCH PANÍ. Oslavte s námi 800 let od Anežčina narození! Akce pro děti v rámci vycházek „Děti, poznejte Prahu!“. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).Vycházka pod střechou Anežského kláštera provede děti po stopách sv. Anežky České, princezny a zakladatelky jednoho z prvních špitálů u nás, seznámíme se s prostředím kláštera a klášterním životem a v neposlední řadě čeká na děti nelehký úkol: najít v klášteře královskou hrobku! Začátek akce v 10:00 před vstupem do areálu kláštera sv. Anežky České (U Milosrdných 17, Praha 1). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová, Pavla Bartásková

24. so. DĚTI, POJĎTE ZA KNÍŽETEM BOŘIVOJEM! Akce pro děti v rámci vycházek „Zábavný dějepis." zaměřených na poznávání české historie skrze dějiny Prahy. Krůček za krůčkem od počátků českého knížectví až do 19. století. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Začínáme vycházkou Pražským hradem po stopách prvních Přemyslovců, seznámíme děti s vývojem pražského hradiště a s příběhy a osudy jeho tehdejších obyvatel. Děti si budou moci nejen památná místa prohlédnout, ale také leccos osahat, aby vycházka nebyla jen vyprávěním, ale i vjemovým zážitkem. POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová, Pavla Bartásková

NOVINKY

PRAŽSKÁ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHO – začínáme 5. září
Populárně vzdělávací cyklus přednášek a vycházek po Praze pro školní rok 2011/2012 (září-prosinec a leden-červen).

Více informací: www.praguewelcome.cz,  studijni@pis.cz  nebo na tel. 221 714 159

DVD s Hurvínkem k výročí 600 let Pražského orloje – ZLEVNĚNO. Papírový obal 99,-Kč (původní cena 399,-), plastový obal s brožurou 199,-Kč (původní cena 499,-). Možno zakoupit v turistických informačních centrech PIS nebo na: http://eshop.praguewelcome.cz.


Vycházky se konají, sejde-li se nejméně šest účastníků. Maximální počet je 70 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PIS a průvodcům PIS.

Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.