Výsledky V. programu HMP - podpora MČ Praha 11 na poskytování sociálních služeb

Zastupitelstvo MČ Praha 11 dne 20. července schválilo usnesením č. 23/9/Z/2011 výsledky V. programu na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a pečovatelské služby.

organizace

projekt částka
Farní charita Praha 4 - Chodov Charitní pečovatelská služba 42 200 Kč
Proxima sociale, o. s. Nízkoprahový klub pro děti a mládež Jižní pól 266 000 Kč
YMCA Praha, o. s. Nízkoprahový klub Ymkárium 240 000 Kč