Červenec 2011

Strážníci pomohli zachránit život
Dne 1.7.2011 bylo Policií ČR vyhlášeno pátrání po muži, který chtěl spáchat sebevraždu a tento čin chtěl dokonat na území městské části Praha 11. Následným pátráním všech hlídek strážníků se podařilo muže nalézt v části Hostivařské přehrady ještě naživu. Následně mu strážníci zabránili v dalším sebepoškozování, poskytli první pomoc, přivolali Policii ČR a rychlou záchrannou službu, která ho následně převezla do nemocnice k dalšímu ošetření.

Nedovolený rybolov
Dne 6.7.2011 v odpoledních hodinách hlídka strážníků na služebních koních spatřila dva muže, kteří lovili ryby v Milíčovským rybníku. Po spatření strážníků se dotyční dali na útěk. Následně byli strážníky zadrženi a následnou lustrací bylo zjištěno, že se jedná o občany bulharské národnosti. Z důvodu podezření ze spáchání přestupku byli oba „rybáři“ oznámeni strážníky na ÚMČ Praha 11 s podnětem na zahájení správního řízení.

Strážníci zachraňovali život
Dne 23.7.2011 v nočních hodinách bylo na operační středisko OŘ MP Praha 11 oznámeno, že v domě s pečovatelskou službou je v bytě uzamčen starší občan, který volá o pomoc. Po příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno, že oznámení se zakládá na pravdě. Z důvodu ohrožení života strážníci přistoupili k násilnému otevření bytu, kde našli 90ti-letého muže, ležícího na zemi a částečně zavaleného postelí. Ihned muži poskytli první pomoc a z důvodu, že muž nebyl nikde zraněn, předali celý případ dosahovému pracovníkovi domu s pečovatelskou službou. 

Slušné mravy mu chyběly
Dne 28.7.2011 v odpoledních hodinách byla vyslána hlídka strážníků do ulice Vojtíškova před nákupní centrum, kde se měl nacházet nahý muž. Po příjezdu na místo strážníci zadrželi na místě veřejně přístupném muže snědé pleti, který onanoval před skupinou dětí. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu, strážníci muže omezili na osobní svobodě a předali Policii ČR k dalšímu šetření.

Ukopával zrcátka u aut
Dne 31.7.2011 v nočních hodinách strážníci vyjeli na L156 do ulice Květnového vítězství, kde měl neznámý muž ukopávat zaparkovaným vozidlům zrcátka. Po příjezdu na místo strážníci zadrželi mladíka, který nejenomže ukopl několika automobilům zrcátka, ale u jednoho poškodil i přední sklo. Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci mladíka omezili na osobní svobodě a následně předali Policii ČR k dalšímu šetření.

Zadržení celostátně hledaných osob
V měsíci červenec strážníci svojí systematickou činností zadrželi v šesti případech na území městské části Praha 11 šest celostátně hledaných osob, které následně předvedli na Policii ČR, kde je předali k dalšímu šetření.