Změna úředních hodin - správa hřbitova

Úřední hodiny kanceláře Správy hřbitova jsou od 7. 7. do 31. 8. 2011 včetně upraveny takto:

pondělí 8:00 až 12:00 hod.
středa 13:00 až 17:30 hod.

Děkujeme za pochopení.

Úřad městské části Praha 11