Cvičení likvidace požáru v Domovu pro seniory Chodov

Dne 22. 6. 2011 ve 14:00 hod. proběhlo cvičení hasičů, jehož námětem byla likvidace požáru v prostoru sesterny ve 3. nadzemním podlaží Domova pro seniory Chodov, vyhledání a záchrana osob pomocí vyváděcích masek a záchrana imobilních klientů pomocí AZ.

Dalším důvodem cvičení bylo ověření dojezdových časů, seznámení příslušníků s problematikou zásahu s účastí imobilních osob a ověření aktuálnosti předložené dokumentace PO pro tento objekt.

Další informace: por. Bc. Pavlína Adamcová, tisková mluvčí HZS hl. m. Prahy - tel.: 603 213 447.

Obrázky ze cvičení jsou zde.