Nahrajte si jízdné zdarma včas

Senioři od 65 do 70 let a mládež od 10 do 15 let mohou využívat od 1. 7. 2011 pražskou MHD zdarma.

Podmínkou je pouze nahrání aplikace „Jízdné zdarma“ na opencard. Ta je k dispozici od dnešního dne na většině předprodejních míst Dopravního podniku hl. m. Prahy.

„Rozšíření jízdného zdarma pro mládež a seniory plně koresponduje s programovým prohlášením současného vedení města. Je tedy jasně vidět, že plníme svoje sliby a vycházíme vstříc Pražanům i návštěvníkům metropole,“ uvedl 1. náměstek primátora Karel Březina.

Rozšíření bezplatné dopravy se týká všech občanů mezi 10 a 15 lety a 65 a 70 lety. Kvůli prokazování nároku na slevu si ovšem musejí pořídit opencard a nabít aplikaci „Jízdné zdarma“.

„Program nahrává za manipulační poplatek 120 Kč většina předprodejních míst DPP, kde se prodává elektronické jízdné (viz odkaz níže). Bez opencard s aplikací „jízdné zdarma“ mají tito lidé nárok na jízdné za poloviční cenu, musejí ale prokázat svůj věk“ vysvětlil mluvčí opencard Martin Opatrný.

Pro juniory do 10 let a seniory nad 70 let se podmínky bezplatné přepravy nemění. Děti se při přepravní kontrole mohou prokazovat jakoukoliv průkazkou ověřenou vydavatelem, na které bude jméno, datum narození a fotografie nebo opencard s nahranou tarifní kategorií. Senioři nad 70 let se mohou prokazovat buď občanským průkazem nebo opencard. Ve druhém případě mají kromě pražské MHD zdarma v Praze také cestování vlaky PID.

Bez ohledu na jakoukoliv tarifní kategorii mohou všichni držitelé opencard využívat pestrý slevový program.

Přehled prodejních míst DPP: http://opencard.praha.eu/jnp/cz/kontakty/index.html?selectedAction=prodej_kuponu_pid&selectedPart=cela_praha

Veškeré informace ohledně opencard i jízdného v MHD: infolinka 12444.