První rychlonabíjecí stanice zdarma pro veřejnost

Společnost ABB ve spolupráci s Pražskou energetikou umožní majitelům elektromobilů zdarma rychlé dobíjení vozů.

Dne 20. června 2011 byl v pražských Vršovicích slavnostně zahájen provoz první rychlonabíjecí stanice pro elektromobily. Stanice je určena všem uživatelům elektrovozidel, kteří mohou využít její potenciál a v rámci projektu Praha elektromobilní si dobít své vozidlo během několika málo minut, a to navíc do konce letošního roku zdarma. Jedná se o rychlonabíjecí stanici ABB Hermes 1.0 o výkonu 50 kW s časem nabití do 15 minut.

Nabíjecí stanici poskytla v rámci pilotního projektu zdarma společnost ABB a rovněž zdarma je také elektřina od společnosti PRE. Provoz rychlonabíjecí stanice poslouží pražským energetikům k testování jejich sítě, protože dosud prakticky neexistují zkušenosti s tímto způsobem nabíjení. Tak se získají další poznatky využitelné k rozvoji chytrých sítí tzv. smart grids, ve kterých se nyní také testují například chytré elektroměry schopné oboustranné komunikace, a to u čtyř tisíc pražských domácností.

„Představení první opravdu rychlonabíjecí stanice pro elektromobily v České republice je pro nás dalším krokem na cestě k efektivnímu využití elektrické energie za současného snížení dopadu našich činností na životní prostředí,“ uvedl Hannu Kasi, generální ředitel společnosti ABB a dodal „E-mobilita je jednou z priorit společnosti ABB pro letošní rok a jsem velmi rád, že jsme našli tak silného a progresivního partnera jakým je společnost PRE. Společný pilotní projekt ověří předpokládané parametry naší rychlonabíjecí stanice, tedy především samotnou rychlost, ale také chování energetické sítě v místě připojení a další údaje, jako je například četnost využití.“

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti PRE, Pavel Elis na slavnostním setkání řekl: „Skupina PRE přistoupila k projektu hlavního města Praha elektromobilní jako infrastrukturní partner a zavázala se do konce roku 2011 vybudovat v Praze 22 nabíjecích stanic. Sedm z nich je již skutečností a slouží především k tak zvanému pomalému nabíjení všech typů elektrovozidel. Rychlonabíjecí stanice, která dnes zahájila svůj provoz v areálu Pražské energetiky Na Hroudě ve Vršovicích je dalším vývojovým krokem v rámci celého projektu Praha elektromobilní.“


Při této akci došlo také k zapůjčení deseti elektrických skútrů zástupcům městských části, které se přihlásili do programu Praha elektromobilní. V článku Zapůjčení elektricky poháněného skůtru pro MČ Praha 11 jsem informoval o předání skútru naší městské části.

Kefurt


Nabíjecí stanice ABB

Technologie rychlého stejnosměrného nabíjení, tzv. DC Fast Charging, je integrována do nabíjecí infrastruktury, nikoli do vozidla. Úlohu nabíjecí jednotky zabudované ve vozidle v tomto případě přebírá externí, zpravidla velmi silná nabíjecí stanice o výkonech 50 - 250 kW. Po připojení nabíjecí stanice k vozidlu přes rozhraní CHAdeMO dojde ke komunikaci mezi externí nabíjecí stanicí a řídící jednotkou vozidla. Po standardním kontrolním algoritmu (bezpečné spojení s vozidlem, připravenost vozidla a nabíjecí stanice, atd.) je vyřazen interní nabíjecí systém vozidla a jeho úlohu přebírá právě externí nabíjecí stanice, která po celou dobu nabíjení neustále spolupracuje s řídící jednotkou vozidla. Nabíjecí doba se u tohoto způsobu obvykle pohybuje v rozmezí 15 - 30 minut (s ohledem na aktuální stupeň vybití a jmenovitou kapacitu akumulátoru). Při dobíjení osobního elektromobilu ABB stanicí Hermes 1.0 o výkonu 50 kW lze počítat s časem nabíjení cca 15 minut. Tato hodnota odpovídá nabíjení z 25 % na 80 % kapacity akumulátoru, což je v praxi nejběžnější situace a rozhodně stojí za povšimnutí, že se jedná o dobu srovnatelnou s běžným čerpáním paliv u benzinové pumpy.

Pokud se jedná o nabíjení z 80% na 100% kapacity, potřebujeme dalších cca 50 minut. Vše vychází z fyzikálního principu nabíjení akumulátoru. Nejrychleji se akumulátoru nabíjí na začátku a nejpomalejší fáze je ke konci, tedy mezi 80 - 100%.

Přibližné nabíjecí časy vozu Citroen ZERO za použití rychlonabíjecí stanice ABB Hermes 1.0 o výkonu 50kW

1) z 25% na 80% = 15 min *

2) z 0% na 80% = 25 min **

3) z 80% na 100% = 50 min ***

pozn.: % udává stupeň nabití akumulátoru

0% = akumulátor zcela vybitý

100% = akumulátor plně nabitý

* nejběžnější situace z pohledu provozu elektromobilu a efektivity nabíjení, kdy při 15 minutovém pobytu u nabíjecí stanice získáme k dispozici cca 100km dojezdové vzdálenosti

** méně častá situace, kdy z nějakého důvodu dojde k úplnému vybití akumulátoru

*** využíváno v případě dostatku času na nabíjení a aktuální potřeby maximálního možného dojezdu 160km

Nasazením výkonnější verze ABB stanice (100, 200, 250 kW) lze dosáhnout nabíjecích časů podstatně kratších. Příslušný elektromobil musí být ovšem na tyto výkony dimenzován. Využití výkonů 200, 250 kW přichází v úvahu zejména u těžkých vozidel (např. elektrobusy MHD atd.)

Rychlonabíjecí stanice ABB Hermes 1.0 již také získala prestižní ocenění Zlatý Ampér 2011, tradičně udělované odbornou porotou za nejpřínosnější exponát veletrhu. Stanice podporuje výhradně certifikovaný standard rychlého stejnosměrného nabíjení CHAdeMO. Lze tedy nabíjet pouze vozidla vybavená tímto standardem. V současnosti se jedná zejména o vozy Citroen ZERO, Peugeot iON, Nissan Leaf, Mitshubishi i-MiEV, Subaru Stella. Bližší informace o vozidlech vybavených ChAdeMO standardem lze najít na stránkách www.chademo.com.

Druhou běžnější metodou je pomalé střídavé nabíjení, tzv. i AC slow charging. U tohoto principu nabíjení je vždy využívána nabíjecí jednotka zabudovaná ve vozidle, jejíž výkon je ve většině případů limitován proudem 16 A s ohledem na jištění zásuvek v běžných domácnostech či garážích. V tomto případě je nabíjecí čas daný rozmezím 5 - 8 hodin (s ohledem na aktuální stupeň vybití akumulátoru a jeho jmenovitou kapacitu).

V případě, že výrobce vybaví elektromobil silnější nabíjecí jednotkou (např. 32/64 A), pak mluvíme o tzv. AC fast charging, tedy rychlém střídavém dobíjení a příslušná doba nabíjení se nám adekvátně zkracuje.