Marketing pro každého - projekt z programu Leonardo da Vinci - partnerství

Studenti vytvořili praktický marketingový plán pro vývoz Postřižinského piva na německý trh.

Média informují o tom, jak peníze z EU pomáhají i v oblasti školství. Podporu lze získat na rozvoj znalostí, schopností a dovedností studentů a pedagogických pracovníků v takových prioritních oblastech jako jsou cizí jazyky a marketing.

O tom, že to opravdu funguje, se přesvědčili i ve škole CEDUK - soukromé vyšší odborné škole se sídlem na Praze 11. Díky grantu z Evropské unie škola dostala šanci, jak lze efektivně propojit poznávání, výuku, praxi, jazyky, marketing a řadu dalších znalostí.

Škola využila možnosti zapojit se do programu „Marketing pro každého“ což je projekt podpořený z programu Leonardo da Vinci - partnerství v rámci let 2009 až 2011, který letos 23. až 28. 5. vyvrcholil v Turecku.

Dvacet čtyři studentů ze šesti různých zemí (Itálie, Polsko, Německo, Finsko, Česká republika a Turecko) se v tomto programu praktickou formou učí, jak jsou vlastní místní výrobky dané země uváděny na trh a vyváženy do zahraničí. Nejprve si tedy zvolí produkt vhodný pro tento účel a uzavřou smlouvu o spolupráci s výrobcem.

Česká republika je v programu Leonardo reprezentována zmíněnou CEDUK - SVOŠ, kde si vybrali produkt Postřižinské pivo z pivovaru v Nymburku, na který vyhotovili prezentaci a sestavili praktický marketingový plán pro vývoz tohoto piva na německý trh. Neméně důležitým aspektem programu Leonardo je také získat mezinárodní zkušenost a prohloubit jazykové dovednosti studentů.