Duben 2011

Vyhledávací zařízení na odcizená vozidla pomáhá
Dne 1.4.2011 v nočních hodinách strážníci pomocí vyhledávacího zařízení na odcizená vozidla, které zakoupila Městské část Praha 11, nalezli v ulici Blatenská odcizené osobní vozidlo Škoda Octávie. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci zajistili místo trestného činu a předali celou věc Policii ČR k dalšímu šetření.

Budování příbytku pod schody se mu nevyplatilo
Dne 7.4.2011 v ranních hodinách strážníci při běžné hlídkové činnosti spatřili v ulici Šalounova pod vstupními schody obytného domu ležícího muže, který si zde budoval své nové obydlí. Následně strážníci provedli lustraci a zjistili, že po dotyčném je vyhlášeno celostátní pátrání Policií ČR. Z tohoto důvodu muže předvedli na Policii ČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

Všímavost spoluobčanů se vyplácí
Dne 15.4.2011 v odpoledních hodinách bylo oznámeno na L156, že v ulici Hviezdoslavova muž a žena vykrádají vozidla. Na místo byla ihned vyslána autohlídka strážníků, která zjistila, že pachatelé odjeli z místa černým BMW. Po krátkém pátrání bylo toto vozidlo i s osádkou nalezeno v ulici Starobylá. Následným šetřením bylo zjištěno, že se jedná o pachatele trestného činu. Z tohoto důvodu strážníci muže a ženu omezili na osobní svobodě a následně na místo přivolali Policii ČR, která si celou záležitost převzala k dalšímu šetření.

Strážníci zasáhli při rvačce v baru
Dne 16.4.2011 v časných ranních hodinách bylo oznámeno na L156, že v ulici Starobylá se před barem perou neznámí muži. Po příjezdu na místo strážníci spatřili tři osoby, které úctou k sobě zrovna neprahly. Z tohoto důvodu strážníci razantně zasáhli, jednomu zraněnému přivolali rychlou záchranou službu a z důvodu pro podezření ze spáchání trestného činu byla na místo ihned přivolána Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dalšímu šetření.

Mladíci si chtěli odnést hasící přístroje
Dne 24.4.2011 v pozdních večerních hodinách byli strážníci procházející vestibulem metra Háje upozorněni dozorčím stanice, že před okamžikem dva mladíci odcizili ze soupravy metra hasící přístroje a utíkali pryč. Po krátkém pátrání a honičce strážníci dva nenechavce zadrželi v ulici Opatovská. Hasící přístroje mladíci vrátili nepoškozené dozorčímu stanice a za jejich nenechavost jim byla ze strany strážníků udělena vysoká bloková pokuta, která je připravila minimálně o jejich měsíční kapesné.

Zadržení celostátně hledaných osob
V měsíci dubnu strážníci svojí systematickou činností zadrželi ve dvou případech na území městské části Praha 11 dvě celostátně hledané osoby, které následně předvedli na Policii ČR, kde je předali k dalšímu šetření.