Ekocentrum Koniklec na farmářských trzích

Jak nakupovat zodpovědně dřevěné a papírové výrobky se dozvíte na farmářských trzích.

Dřevo je cenná surovina, která je navíc (na rozdíl od mnoha dalších) obnovitelná, to ví skoro každý. Odkud ale pochází dřevo, které v podobě nábytku nebo třeba papíru nakupujeme v našich obchodech? Z českých lesů, nebo ze zemí třetího světa? A nemůže také pocházet z nelegální těžby?

V rámci osvětové kampaně, kterou pořádá Ekocentrum Koniklec společně se sdružením PEFC se bude konat jeden informační stánek také na farmářských trzích na Hájích před kostelem Matky Terezy v pondělí 6. 6. od 12.00 do 18.00. Dozvíte se tam, jak poznáte výrobky ze dřeva pocházejícího z lesů, kde se hospodaří šetrně k přírodě, ale i jak odlišit výrobky, které pochází z našich lesů. Kvalifikovaní pracovníci Vám také srozumitelně vysvětlí, co se všechno skrývá pod pojmem udržitelné hospodaření.

Aby se děti nenudily a aby se také o lesích něco dozvěděly, je připraven bohatý program i pro ně. Děti si mohou samy „vysázet“ zdravý a druhově bohatý les, podívat se, jak probíhá výroba a recyklace papíru, či si samy ověřit, že mnohé stromy jsou starší než jejich babičky. Ty úplně malé jistě ocení tradiční dřevěnou hračku - houpacího koníka - vyrobenou z českého dřeva z lesů, kde se hospodaří ohleduplně k přírodě. Tam také „vyrostly“ malé dárky, které si šikovné děti budou moci odnést domů.

Další info na stránkách http://www.ekocentrumkoniklec.cz.