Tiskové prohlášení starosty městské části Praha 11 Mgr. Dalibora Mlejnského

Dnešní zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy schválilo návrh na uvolnění rezervy pro městské části hlavního města Prahy.

Velmi vítám, že zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na dnešním zasedání pozměňující návrh k rozdělení finanční rezervy pro městské části hlavního města Prahy tak, jak jej předložil klub ODS.

Oproti původnímu návrhu, který schválila rada hl. m. Prahy dne 17. 5. 2011 dochází k významnému navýšení finančních prostředků především pro tzv. malé městské části (Praha 23 - 57) především v oblasti investic do mateřských a základních škol. Tyto finanční prostředky by měly především umožnit těmto městským částem dokončit jejich investice do školských zařízení ještě v tomto roce. Velkým zklamáním je pro mne postoj TOP 09, jejíž členové ve finančním výboru zastupitelstva hl. m. Prahy označili na jednání finančního výboru (dne 23. 5. 2011) původní materiál schválený radou za netransparentní a nekorespondující s požadavky malých městských částí, s tím že dnes tento původní návrh překvapivě podpořili.

V této souvislosti odmítám informace o tom, že návrh klubu ODS pouze přerozdělil finanční prostředky z městských částí, které mají personální zastoupení v radě hl. m. Prahy na městské části P 7, 10, 11, 13 a 15. Naopak na příkladu MČ Praha 20, které v původním návrhu bylo přiděleno 0 Kč (pozměňovací návrh přidělil10 mil) lze dovodit, že jsme se rozhodně nedrželi politického klíče, který by finanční prostředky rozděloval dle politické příslušnosti starostů.

Podporuji a budu podporovat hlasy, které v rámci diskuze zaznívaly - a to ty, že současný systém rozdělování finančních prostředků je nevyhovující a nekoncepční. V rámci svojí činnosti ve finančním výboru zastupitelstva hlavního města Prahy se budu maximálně snažit a podílet se na přípravě nových transparentnějších pravidel.

Mgr. Dalibor Mlejnský

Starosta městské části Praha 11, zastupitel hl. m. Prahy a místopředseda finančního výboru zastupitelstva hl. m. Prahy