Parkování na MČ P11

Dotazníkové šetření - Parkování na Praze 11

Dámy a pánové, milí sousedé z Jižního Města,

již delší dobu se potýkáme s problémy souvisejícími s parkováním v naší městské části. Radnice městské části Praha 11 Vám nabízí cestu, jak tuto situaci řešit.

Jako nejlepší řešení se jeví výstavba parkovacích domů, které by významným způsobem zvýšily počet parkovacích stání v našem regionu. Prioritou MČ Praha 11 je rozvoj a údržba stávající zeleně a proto by tyto parkovací domy vyrostly na již zastavěných územích, převážně na existujících parkovacích plochách. Parkovací domy by byly umístěny s ohledem na pokrytí celého území MČ Praha 11 a dobrou pěší dostupnost od Vašeho bydliště.

Pro zjištění zájmu z Vaší strany o toto řešení je realizováno dotazníkové šetření, kde Vás prosím o vyjádření Vašeho názoru. Dotazníkového šetření se můžete zúčastnit dvěma způsoby. Dotazník v papírové podobě můžete vyplnit s tazatelem, který Vás navštíví přímo doma nebo můžete využít elektronického formuláře na internetových stránkách www.praha11.cz/parkovani.

V případě, že Vás tazatel nezastihl doma, nechal Vám dotazník ve schránce. V tomto případě můžete dotazník vyplnit buď elektronicky na www.praha11.cz/parkovani nebo v papírové podobě vyplněný dotazník můžete odevzdat na některém z Informačních center MČ (dále IC):

  1. IC Ocelíkova 672/1 (budova ÚMČ Praha 11)
  2. IC Opatovská 964/18 (budova Fin. úřadu)
  3. IC Šustova 1930 (budova polikliniky)

V případě dotazů týkajících se ankety (vyplnění, odevzdání dotazníků) se můžete obrátit na telefonní číslo: 777 214 096.

V případě dotazů týkajících se problematiky parkování, se můžete obrátit na společnost Jihoměstská parkovací a. s., e-mail: info@jmparkovaci.cz.

Pevně věřím, že tato cesta je ta pravá k řešení každodenních problémů s parkováním na naší městské části, a že se do dotazníkového šetření zapojíte.

Váš Dalibor Mlejnský
starosta městské části Praha 11