Oznámení Českého statistického úřadu

o došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Vážení občané,

snahou Českého statistického úřadu (ČSÚ) je dosáhnout co nejvyšší návratnosti vyplněných sčítacích formulářů. ČSÚ se proto obrací na osoby, kterým byly sčítací formuláře doručeny, ale dosud je z jakýchkoliv důvodů neodevzdaly, aby tak učinily nyní v rámci došetřování.

Toto došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů provedou výhradně sčítací komisaři Českého statistického úřadu. Sčítací komisaři ve dnech 19. až 30. května 2011 osobně navštíví vybrané domácnosti, které převzaly sčítací formuláře, ale Českému statistickému úřadu nebyl za danou domácnost doručen žádný z předaných formulářů. V případě, že původní sčítací formuláře byly ztraceny nebo znehodnoceny, vydá sčítací komisař nové formuláře a požádá o jejich vyplnění. K vyplnění poskytne potřebné informace, vysvětlení a pomoc. Tito komisaři se prokáží navštívené domácnosti služebním průkazem sčítacího komisaře, občanským průkazem a pověřením k provedení došetřování v rámci SLDB 2011.

Vyplněné formuláře mohou být - stejně jako při řádném termínu sčítání - předány ČSÚ těmito způsoby:

  • a) odevzdáním sčítacímu komisaři přímo při jeho návštěvě v domácnosti
  • b) vyplněním a odesláním sčítacích formulářů elektronicky s využitím internetového serveru www.scitani.cz, v termínu do 5. června 2011,
  • c) odesláním formulářů v úřední obálce s předtištěnou adresou P.O.Boxu ČSÚ v termínu do 31. května 2011,

Jména a čísla průkazů sčítacích komisařů a územní okruh jejich působnosti jsou uvedeny na úřední desce obecního (městského) úřadu (magistrátu statutárního města) a na internetových stránkách www.scitani.cz.

Došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů bude provedeno pouze u vybraných domácností. Návštěvu sčítacího komisaře proto, prosíme, neurgujte. Bezplatná informační telefonická linka nebude v provozu. Své dotazy proto volejte výhradně na telefonní číslo uvedené na vývěsce obecního úřadu. Elektronickou poštu, prosíme, směrujte na adresu info@scitani.cz.

Český statistický úřad se obrací na občany, kteří sčítací formuláře z jakýchkoliv důvodů neodevzdali, aby tak učinili v zájmu dosažení co nejvyšší úplnosti a kvality údajů ze sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Za spolupráci děkujeme.

Český statistický úřad

Originální dokument je ke stažení zde, seznam sčítacích komisařů je tady.