Březen 2011

Krádeže se jim nevyplatili
Dne 6. a 14.3.2011 byli strážníky zadrženi pachatelé drobných krádeží, kteří kradli v provozovnách na Jižním městě. V obou dvou případech se jim toto jednání nevyplatilo, z důvodu vyhlášení celostátního pátrání Policie ČR po jejich osobách. Strážníci muže předvedli na Policii ČR, kde je předali k dalšímu šetření.

Pomoc zraněné ženě
Dne 9.3.2011 v podvečerních hodinách byla hlídka strážníků OŘ MP Praha 11 přivolána do ulice Výstavní, kde došlo k dopravní nehodě vozidla s chodcem. Po příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno, že zraněná žena je v bezvědomí. Z tohoto důvodu strážníci poskytli zraněné první pomoc spolu s kolemjdoucí občankou a zavolali rychlou záchranou službu a vyrozuměli Policii ČR. Do jejich příjezdu udržovali životní funkce zraněné ženy a usměrňovali dopravu kolem nehody. Po příjezdu rychlé záchranné služby byla zraněná žena převezena do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Strážníci zabránili sebevražednému pokusu
Dne 15.3.2011 v časných ranních hodinách bylo oznámeno na L156, že v ulici Hviezdoslavova leží ve vozovce muž. Po příjezdu na místo strážníci našli mladého muže, jak sedí ve vozovce. Na dotaz jestli je v pořádku, mladík odpověděl, že čeká na projíždějící vozidlo z důvodu ukončení života. Jelikož strážníci zjistili, že muž je politý i hořlavou látkou, začali ihned jednat a mladíka z vozovky odnesli na chodník, kde až do příjezdu rychlé záchranné služby měli jeho chování pod kontrolou. Následně záchranná služba mladíka převezla do psychiatrické léčebny Bohnice k dalšímu vyšetření.

Vyhledávací zařízení na odcizená vozidla pomáhá
Dne 18.3.2011 v pozdních nočních hodinách strážníci pomocí vyhledávacího zařízení na odcizená vozidla, které zakoupila Městské část Praha 11, nalezli v ulici Milínská odcizené osobní vozidlo Škoda Felicia. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci zajistili místo trestného činu a předali celou věc Policii ČR k dalšímu šetření.

Noční procházka jí byla osudová
Dne 24.3.2011 v pozdních nočních hodinách si strážníci při běžné hlídkové činnosti povšimli v ulici Brodského ženy, která se pohybovala mezi zaparkovanými vozidly. Následnou lustrací strážníci zjistili, že se jedná o ženu, po které bylo vyhlášeno celostátní pátrání Policií ČR. Z tohoto důvodu byla žena předvedena na Policii ČR, kde byla předána k dalšímu šetření.

Konzumace alkoholu v parku ho prozradila
Dne 30.3.2011 v odpoledních hodinách byl strážníkem vykonávajícím dozor v Centrálním parku spatřen muž, který na lavičce ve velké míře holdoval alkoholu. Následnou lustrací bylo zjištěno, že se jedná o občana slovenské národnosti, po kterém bylo vyhlášeno mezinárodní pátrání. Z tohoto důvodu byl muž předveden na Policii ČR, kde byl předán k dalšímu šetření.