5. ZMČ 11.4.2011 a 14.4.2011

Ing. Soukupová - přehled interních předpisů ÚMČ Praha 11
Přehled interních předpisů ÚMČ Praha 11

J. Stárek - určení okruhu osob nazvaných "zabedněnci"
určení okruhu osob nazvaných zabedněnci

Ing. Soukupová - pronájem a financování provozu sportovní haly při ZŠ Květnového vítězství 1554
Pronájem a financování provozu sportovní haly při ZŠ Květnového vítězství 1554
Nájemní smlouva
Výpočtový list

Ing. Kos - přehled akciových společností a obecně prospěšných společností
Přehled akciových společností a obecně prospěšných společností
Příloha

Ing. Soukupová - výstavba Vestecké spojky
Výstavba Vestecké spojky

RNDr. Kvítek - protikorupční program
Protikorupční program

Ing. Cimoradský - odtahy vozidel
Odtahy vozidel

J. Stárek - čerpání z rozpočtu, položka Zpracování energetických studií u bytových panelových domů na území MČ Praha 11, oddíl 36
Zpracování energetických studií u bytových panelových domů

Ing. Soukupová - stanovisko ÚOOÚ k návhu etického kodexu zastupitele
Stanovisko ÚOOÚ k návhu etického kodexu zastupitele

Ing. Soukupová - analýza korupčních rizik a protikorupční audit Úřadu městské části Praha 11
Analýza korupčních rizik a protikorupční audit Úřadu městské části Praha 11
1. etapa
2. etapa

Ing. Kos - Pracovní skupina Bazén
Pracovní skupina Bazén

Ing. Cimoradský - termín jednání Pracovní skupiny Bazén
Termín jednání Pracovní skupiny Bazén

J. Stárek - činnost Pracovní skupiny pro úklid a údržbu komunikací
Činnost Pracovní skupiny pro úklid a údržbu komunikací
Příloha

J. Zlámal - chodík na starém Chodově
Chodík na starém Chodově
Odpověď na dopis

J. Zlámal - chodník na starém Chodově
chodník na starém Chodově

Ing. Soukupová - náklady na akci Vodní svět
Náklady na akci Vodní svět
Příloha