Vandalismus na hřbitově

Nemilé překvapení čekalo na správce chodovského hřbitova v sobotu 30. 4. 2011, když uviděl plný kontejner větví ze stromu. Prošel si hřbitov a našel neodborně upravený jalovec. Bohužel, již nikoho nepřistihl. Nafotil dotčené místo a fotografie nám zaslal.

Neznámá osoba, která takto neodborně strom upravila, se ani nenamáhala oznámit na správě hřbitova, že jí strom překáží. Tento jalovec, který byl svým vzrůstem zajímavý, musí nyní podstoupit opravný řez a odstranění proschlých větví. Je docela možné, že bude muset být odstraněn úplně.

Nájemce je vždy povinen oznámit hřbitovní správě jakékoliv změny a úpravy, které se týkají zeleně a hrobových míst.