Solární panely na střeše kulturního centra

14.4.2011 Střechy, fasády, izolace strana 25 Info

Na střeše Kulturního centra Zahrada, zřizovaného městskou částí Praha 11, byla instalována fotovoltaická elektrárna o výkonu téměř 50 kW. Panely od firmy Conergy pomohou uspořit přibližně 32 % spotřeby elektřiny centra.

Na plochou střechu centra namontovala firma Solar Group celkem 224 panelů Conergy PowerPlus 210P-230P. Instalovány byly pod úhlem 10 % a jejich účinnost je 13,82 %. Celý projekt je zaměřen na snížení energetické závislosti centra a byl realizován v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK) a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), státního rozpočtu a rozpočtu městské části Praha 11.