Úspěchy žáků ZUŠ Jižní Město

Základní umělecká škola Jižní Město, Křtinská 673, se může pochlubit řadou úspěchů žáků na mezinárodních a republikových soutěžích za rok 2010/2011

Mezinárodní soutěže

Mezinárodní klavírní soutěž Mladý klavír Pražské konzervatoře 2010
Praha 6. 11. 2010
MATYÁŠ NOVÁK, uč MgA. M. Langer
Titul „Laureát Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2010“

Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus
Brno 17. 2. 2011
2. cena NATALIE SCHWAMOVÁ, uč. MgA. M. Langer

Mezinárodní pěvecká Duškova soutěž
Praha 27. 3. 2011
2. cena MARTIN KREUZ, uč. MgA. Václav Barth

Mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia - obor klavír
Ostrava 1. - 3. 4. 2011
2. cena NATALIE SCHWAMOVÁ, uč. MgA. Milan Langer
Zvláštní ocenění poroty za provedení skladby A. Rejchy - Fuga č. 13 C dur

Mezinárodní Heranova violoncellová soutěž
Ústí nad Orlicí 14. - 16. 4. 2011
3. cena JOHANA KELTOVÁ, uč. M. Purgerová

Celostátní soutěže

Violoncellová soutěž Jana Vychytila
Hudební škola hl. m. Prahy 27. 11. 2010
2. cena JOHANA KELTOVÁ
3. cena LUCIE ŽURMANOVÁ, žákyně ze třídy Marie Purgerové

Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů
Porta musicae Nový Jičín 13. 11. 2010
Dětský pěvecký sbor PRAŽSKÁ KANTILÉNA
ZLATÉ PÁSMO a ABSOLUTNÍ VÍTĚZSTVÍ
Zvláštní ocenění za vynikající dramaturgii soutěžního programu
Zvláštní ocenění za výborný instrumentální doprovod

Písňová soutěž Bohuslava Nartinů
Hudební škola hl.m. Prahy 22. - 24. 10. 2010
1. cena ANDREA STEHLÍKOVÁ
3. cena KAROLÍNA VEJVAROVÁ, ze třídy MgA. Hany Žárové

Celostátní soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů „Zahrada písní“
Praha 9. 4. 2011
Dětský pěvecký sbor KANTILÉNKA
ZLATÉ PÁSMO
Lea Esserová - zvláštní cena za dramaturgii a inspirativní vedení

Soutěžní přehlídka zobcových fléten Teplické flautohry
Teplice 9. 4. 2011
2. cena ANNA ŠTEFLOVÁ, uč. Jitka Petříková
Ondřej Bernovský - zvláštní cena za cembalový doprovod uč. Ilijana Nikolová

Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ ČR ve hře na klavír
Praha 14. - 17. 4. 2011
1. cena Natalie Schwamová, uč. MgA. Milan Langer
1. cena Matyáš Novák, uč. MgA. Ivo Kahánek

Úplný přehled úspěchů žáků ZUŠ Jižní Město ve školním roce 2010/2011 (ke dni 27. 4. 2011) lze najít v dokumentu zde.