Nezapomeňme na hrdinství tisíců bojovníků

3.5.2011 Haló noviny strana 11 Praha

Viktor PÁZLER

V těchto dnech si připomínáme 66. výročí nejvýznamnějších událostí, kterými skončila 2. světová válka v Evropě - Květnové povstání českého lidu, Pražského květnového povstání a pražskou operaci Rudé armády, kterou bylo dovršeno osvobození Československa od fašistických okupantů. Cesta k osvobození byla již krátká, v téměř celé Evropě se tančilo, ale v Praze a jejím okolí v posledních osvobozovacích bojích umírali ještě tisíce lidí, z nichž bylo téměř 1700 Čechů a 692 vojáků Sovětské armády. Jejich památku připomínají pamětní desky rozseté po celé Praze i větší památníky a pietní místa, kde tito bojovníci za naši svobodu spí svůj věčný sen. Připomeňme některé.

Nejvýznamnější čestná pohřebiště jsou na Olšanských hřbitovech v Praze 3, ale i na hřbitovech v Chodově a Vokovicích. Na náměstí Interbrigády v Praze 6 je zdařilý pomník maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, jehož vojska 1. ukrajinského frontu měla hlavní podíl na osvobození města. Na předmostí mostu Barikádníků v Praze-Troji je zase umístěn památník národního umělce sochaře Josefa Malejovského, který připomíná hrdinný boj českých vlastenců s fašistickou přesilou na 1600 pražských barikádách v květnu 1945. Společný boj na barikádách a osvobození rovněž vyjadřuje bronzová skupina Sbratření, dílo Karla Pokorného z roku 1947, umístěné ve Vrchlického sadech v blízkosti hlavního nádraží.

Připomeňme i pamětní desky bojů u Českého rozhlasu a Staroměstské radnice a významnou národní kulturní památku národněosvobozeneckého boje - památník protifašistického odboje v Kobylisích na bývalé vojenské střelnici, kde bylo od roku 1941 do roku 1945 popraveno 554 protifašistických bojovníků a vlastenců, vedoucích pracovníků komunistického odboje, předních českých umělců a vědců, významných veřejných pracovníků a vojáků.

Jako každý rok se na těchto i dalších místech pokloníme památce těch, kteří bojovali za naši svobodu a zasloužili se o to, že jsme byli osvobozeni od fašistické poroby.

Srdečně zveme naše spoluobčany na tyto vzpomínkové a pietní akce.
4.5. 10.00 Praha 12, Základní škola, Modřanská 10a
4.5. 14.00 Praha 6, Vokovický hřbitov
4.5. 16.00 Praha 6, Jugoslávských partyzánů,pomník I.S.Koněva
5.5. 10.00 Praha 7, most Barikádníků
5.5. 10.00 Praha 1, Staroměstská radnice
5.5. 12.30 Praha 2, budova Čs. Rozhlasu
6.5. 16.00 Praha 8, Kobyliská střelnice
9.5. 10.00 Praha 5, Nám. Kinských
9.5. 17.00 Praha 3, Olšany - hroby rudoarmějců
10.5. 10.00 Praha 1, Klárov, památník por.I.G.Gončarenka
10.5. 10.00 Praha 11, Chodovský hřbitov