Sedmé jednání výboru pro územní rozvoj a životní prostředí:

Dne 5. května 2011 se v budově Úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672, zasedací místnost -C- uskuteční sedmé jednání výboru pro územní rozvoj a životní prostředí.

Návrh programu:

 1. Zahájení
 2. Organizační opatření
 3. Schválení programu
 4. 018 Studie zástavby u stanice metra Opatov - úprava ÚPn - pokračování jednání
  a) Naplnění tezí "Návrhu zadání samostatného uceleného podkladu pro revitalizaci lokality Opatov" v dokumentaci "Nový Opatov" - Reflecta Development a.s.
  b) Prezentace ekonomického porovnání navrhovaných tramvajových stop v řešeném území - Reflecta Development a.s.
  c) Prezentace nově navržených částí dokumentace "Nový Opatov" - Reflecta Development a.s.
  d) Garance nově navržené stopy tramvaje ze strany dotčených orgánů a zainteresovaných subjektů - OÚR.
  e) Posouzení návrhu usnesení.