Nový termín pátého jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí

Páté jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí se uskuteční dne 21. dubna 2011 v budově úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672, zasedací místnost C.

Jedná se o náhradní termín, za jednání dne 14. dubna 2011, které bylo zrušeno z důvodu kolize s pokračováním přerušeného jednání Zastupitelstva MČ Praha 11.

Návrh programu:

 1. Zahájení a kontrola zápisu
 2. Schválení programu
 3. 003 Náležitosti a pravidla pro přijímání záměrů k vyjádření výboru a pravidla pro přijímání veřejných podnětů na program výboru
 4. 017 Litochlebský park - téma - pokračování z 2. jednání konaného dne 24.02.2011
 5. 013 Zvýšení míry využití v části území SV při ulici Ryšavého pro potřeby obytného souboru Na Výhledu - informace - pokračování z 3. jednání konaného dne 10.03.2011
 6. 004 Vize rozvoje území „Velké Roztyly“
 7. 005 Dostavba center Jižního Města
 8. 018 Studie zástavby u stanice metra Opatov - úprava ÚPn
 9. 012 Zvýšení míry využití v území OB při ulici Exnárova
 10. 019 Bytový dům s prodejnou v ulici Türkova - dokumentace pro územní řízení
 11. 020 Parkovací dům Lečkova - studie
 12. 009 Stavba pro bydlení ECO dům Chodovec
 13. 007 Záměr na nové využití objektu bývalé blokové kotelny č. p. 1341 v ulici Bohúňova
 14. 008 Administrativní budova U Stojanu - informace
 15. Různé