Výsledky 1. kola grantového řízení v oblasti sociální, zdravotní a protidrogové

Rada MČ Praha 11 dne 13. 4. 2011 rozhodla usnesením č. 0253/8/R/2011 o poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti sociální péče a zdravotnictví a usnesením č. 0254/8/R/2011 o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti protidrogové politiky. Podporu dalších 5 projektů v oblasti sociální péče navržených k podpoře částkou vyšší než 50 000 Kč projednalo Zastupitelstvo MČ Praha 11 na svém jednání dne 30. 5. 2011.

Tabulka s přehledem žadatelů a příjemců 1. kola

Granty nad 50 000 Kč schválené Zastupitelstvem:

Organizace Projekt Schválená částka
Klub Hornomlýnská Centrum FILIPOVKA 50 000 Kč
Klub Hornomlýnská Odlehčovací služba pro rodiny s dětmi se ZP 100 000 Kč
Proxima sociale, o. s. Nízkoprahový klub pro děti a mládež Jižní pól 60 000 Kč
Proxima sociale, o. s. Terénní sociální práce v lokalitě MČ Praha 11 50 000 Kč
YMCA Praha, o. s. Nízkoprahový klub Ymkárium 60 000 Kč