Oznámení o zahájení prací

Odbahnění nádrže VD Hostivař - suchou cestou

Investor, Hlavní město Praha zastoupený odborem ochrany MHMP, informuje, že udržovací práce spočívající v odtěžení a odvozu sedimentu v rámci akce „ Odbahnění nádrže VD Hostivař - suchá cesta „ budou zahájeny dnem předání prostoru staveniště zhotoviteli stavebních prací ve čtvrtek 21. 4. 2011.