Soutěž - Regenerace Jižního Města 2011

Do Soutěže se přihlásilo 37 bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.

Přihlášky do Soutěže - Regenerace Jižního Města 2011, kterou vyhlásilo Zastupitelstvo městské části Praha 11, podalo 37 bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.

Všem přihlášeným děkujeme.

Informace o průběhu vyhodnocení letošního ročníku soutěže budeme průběžně uveřejňovat pod následujícím odkazem: Soutěž - Regenerace Jižního Města 2011 a nebo na těchto internetových stránkách http://www.praha11.cz/ v sekci Rozvoj a regenerace → Regenerace Jižního Města →Soutěž - Regenerace JM → Regenerace JM 2011 - 3.ročník.