Duben ve znamení akce Čisté Jižní Město

Praha 11 připravila na 11. dubna jarní úklid. Do úklidu Jižního Města se zapojí úřad městské části, společnost Jihoměstská majetková, a. s., mateřské a základní školy.

Tisková zpráva městské části Praha 11 k celé akci je uložena tady.

V tomto dokumetu je seznam všech akcí úklidu a časový harmonogram jejich provádění.

Městská policie Praha 11 zkontroluje dětská hřiště, zda se na nich nenacházejí použité injekční stříkačky.

Pro obyvatele, kteří mají s přicházejícím jarem potřebu uklidit si v okolí svého bydliště, přinášíme následující informaci, kam s jednotlivými druhy vytříděného komunálního odpadu.

Následující text je v "kompaktní podobě" uložen v tomto dokumentu.

Objemný odpad

- zdarma do velkoobjemových kontejnerů, které jsou přistavovány na vytipovaných stanovištích Jižního Města podle schváleného harmonogramu. Ten je průběžně zveřejňován v časopise Klíč, na informačních tabulích MČ Praha 11, případně je k dispozici k nahlédnutí na web stránkách www.praha11.cz/životní prostředí/ odpady/velkoobjemové kontejnery pro 1. pololetí 2011. Kontejnery jsou přistavovány do 14.00 daného dne a odvážené po jejich naplnění, resp. nejpozději dopoledne následujícího dne.

- zdarma ve sběrných dvorech hl. m. Prahy. Na území městské části Praha 11 se v současné době nenachází žádný z nich, ale v nepříliš velké vzdálenosti jsou tyto dvory:

  • v ul. Zakrytá, Praha 4 - Spořilov, tel.: 272 764 058 , 731 142 348 ,
  • v ul. Za zastávkou 3, Praha 15 - Dolní Měcholupy, tel.: 733 164 810 ,
  • v ul. generála Šišky, Praha 12 - Modřany, tel.: 244 400 164 ,
  • v ul. Bečovská, Praha 22 - Uhříněves, tel.: 731 122 905 .

Objednávkový odvoz objemného a stavebního odpadu do sběrného dvora

Sběrný dvůr v ul. Zakrytá, Praha 4 - Spořilov umožňuje občanům, kteří nemají vlastní odvoz, za finanční úhradu odvoz odpadů do sběrného dvora. Odvoz lze objednat na tel.: 284 091 472 nebo e-mailem: objednavkasvozu@psas.cz, poštou nebo osobně ve sběrném dvoře.

Bioodpad

- zdarma do velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad (VOK - bio). Ty jsou přistavovány podle harmonogramu na vybraná stanoviště v zástavbě rodinných domů. Po celou dobu stání (3 hod.) je přítomna obsluha, která dohlíží na průběh sběru a v případě naplnění kontejneru zajistí jeho výměnu. Služba je určena pro občany hl. m. Prahy a organizuje ji hl. m. Praha. MČ Praha 11 má v roce 2011 pro tuto službu přiděleno 33 VOK-bio.

- zdarma v kompostárně Malešice v ul. Dřevčická mohou odkládat bioodpad jak občané hl. m. Prahy, tak i fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby. Pro občany je odložení bioodpadu do 250 kg na osobu a měsíc zdarma, podnikatelé a právnické osoby platí za odložení poplatek. Provozní doba je: Po - Pá 7.00 - 18.00 (v zimním období 17.00), So 7.00 - 15.00. Občan, který odložil v kompostárně bioodpad, má v následujícím roce nárok na bezplatný odběr vyrobeného kompostu v množství 0,175 × množství odevzdaného bioodpadu.

- zdarma ve sběrných dvorech hl. m. Prahy (viz v předchozím textu)

- za určitou finanční úhradu do vlastních nádob (kompostejnérů). Pražské služby, a. s., nabízejí občanům speciální sběrné nádoby o objemu 120 nebo 240 l, tzv. kompostejnery, které jsou pravidelně obsluhovány s četností 1× za 14 dní během vegetačního období (od 1. 4. do 30. 11. kalendářního roku). Cena na rok, včetně pronájmu kompostejneru, je stanovena podle objemu nádoby na 600 Kč (120 l), resp. 960 Kč (240 l) celkem za 8 měsíců, včetně DPH.

Další informace naleznete na stránkách http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/.

Plast, papír, sklo, tetrapack

- zdarma do sběrných nádob pro plast, papír, sklo a tetrapack. Na území Prahy 11 se nachází 100 stanovišť, na kterých jsou umístěny nádoby na sběr tetrapacku.

- zdarma ve sběrných dvorech hl. m. Prahy.

Monočlánky (malé baterie)

- zdarma do sběrných nádobumístěných u vstupu do budov Úřadu městské časti Praha 11 v ul. Vidimova č. p. 1325 nebo Ocelíkova č.p. 672.

Elektrozařízení

- zdarma ve sběrných dvorech hl. m. Prahy. Druhou možností je odevzdat použité elektrozařízení přímo v prodejně při koupi nového.

Drobná elektrozařízení

- zdarma do sběrných nádob umístěných v budovách Úřadu městské časti Praha 11 v ul. Vidimova č.p. 1325 nebo v ul. Ocelíkova č.p. 672.

Odpadkové koše na psí exkrementy

Městská část provozuje 191 odpadkových košů na psí exkrementy. Koše jsou vyprazdňovány 3x týdně a sáčky na sběr exkrementů jsou do stojanů doplňovány 5x týdně kromě soboty a neděle). Papírové sáčky na psí exkrementy si mohou obyvatelé Jižního Města také zdarma vyzvednout na odboru životního prostředí.

Odpadkové koše

Městská část v současné době provozuje celkem 406 odpadkových košů. Ty se vyvážejí 3x týdně a ve vybraných lokalitách až 5x týdně.

Použité šatstvo

Obyvatelé je mohou zdarma odkládat ve sběrných dvorech hl. m. Prahy nebo do speciálních kontejnerů na sběr šatstva, např. v Čestlicích na parkovišti u prodejny elektro nebo u budovy úřadu MČ Praha Kunratice.

Služby poskytované Jihoměstskou majetkovou, a.s.

- zdarma sběr bioodpadu. Městská část prostřednictvím společnosti Jihoměstská majetková, a. s. umožňuje obyvatelům Jižního Města zdarma odevzdat bioodpad ze zeleně na sběrném místě v ul. k Dubu (po pravé straně u lávky přes dálnici D1). Odběr odpadu probíhá od dubna do konce listopadu. Otevřeno : St 9.00 - 12.00 hod., So 9.00 - 12.00 hod., Ne 13.00 - 17.00 hod. Odpovědný pracovník: Jiří Řehoř, tel.: 723 466 641 .

- odvoz objemného odpadu. Jihoměstská majetková, a.s. umožňuje za určitou finanční úhradu přistavení velkoobjemového kontejneru na odvoz objemného komunálního odpadu z domácností. Finanční spoluúčast zákazníka je ve výši 30,- Kč/1 km bez DPH, nákladu vynaložených na dopravu kontejneru (tj. na dopravu k místu přistavení a jeho odvozu na skládku) a 80,- Kč bez DPH za čtvrthodinovou manipulaci s odpadem, tj. 320,-Kč/hod bez DPH. Podrobnější informace o službě obdržíte v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. na tel.: 733 736 168 u paní Jitky Sládkové.