Běhej, skákej, házej rád - atletem se můžeš stát

Praha 11 usiluje o zdravý růst našich dětí, schválila projekt -Atletika do škol-

Dalším důkazem jak městská část Praha 11 usiluje o zdravý růst našich dětí, je schválení projektu „Atletika do škol“ a současně uvolnění částky ve výši 600 tisíc korun z rozpočtu městské části na jeho realizaci. Po stavbě a rekonstrukci řady hřišť a sportovních areálů je to nová cesta ke zpřístupnění a zatraktivnění sportovních aktivit pro naše děti jak v mateřských, tak i v základních školách.

Z dlouhodobého hlediska klesá zájem dětí a mládeže o atletiku na úkor především míčových her. Přitom atletické disciplíny - běhy, skoky a hody - jsou tím základním a přirozeným způsobem pohybových aktivit nás všech.

Proto je také cílem tohoto projektu, který bude realizován ve spolupráci s Českým atletickým svazem, rozvoj základních pohybových aktivit a dovedností, které umožňují uplatnění i v jiných sportovních odvětví. V neposlední řadě se jedná o prevenci sociálně patologických jevů, o sociální integraci dětí i výchovu k fair play.

Projekt má dvě částí. Teoretická část se věnuje vzdělávání trenérů a asistentů, metodické přípravě a propagaci. Praktická část je zaměřena na materiální podporu, nákup atletických pomůcek, pravidelnou přípravu dětí a pořádání sportovních akcí a soutěží.

"Běhej, skákej, házej rád - atletem se můžeš stát!"

Organizátoři věří, že toto heslo projektu osloví co nejvíce dětí a pomůže jim najít cestu na školní hřiště a ke sportování.

Zde je prezentace atletiky jako sportu pro všechny děti v Praze 11 a jejich získání pro pravidelné sportování.