Sportovní areál Nad přehradou

Posuzování vlivů na životní prostředí k záměru Háje - Sportovní areál -Nad přehradou-.

Ministerstvo životního prostředí i Magistrát hl. m. Prahy zveřejnili informaci o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru Háje - Sportovní areál „Nad přehradou“.

Do oznámení je možno nahlížet na následujících místech:

 • odbor výkonu státní správy I MŽP,
  Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - 3. patro
  v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě s Ing. Šnévajsovou (tel: 234 062 223)
  v termínu od 16. března 2011 do 31. března 2011
 • Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Ateliér životního prostředí
  Vyšehradská 57, Praha 2 - budova B, 3. patro, Ing. Mlejnková (tel.: 236 004 592)
  v termínu od 21. března 2011 do 8. dubna 2011.

Do textové části oznámení lze též nahlédnout v informačním systému EIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem OV1116.

Texty oznámení zde ke stažení:
MŽP - oznámení
MHMP - oznámení