Kácení stromů v ul. Starochodovská

Informace OŽP o kácení „koňských kaštanů“ ve stromořadí ul. Starochodovská ze zdravotních důvodů

Vážení spoluobčané,

na základě zjištěného špatného zdravotního stavu stromů jírovec maďal (lidově zvaný „koňský kaštan“), rostoucích ve dvouřadém stromořadí ul. Starochodovská, odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 v tomto měsíci nezbytné vykácí sedm stromů z tohoto stromořadí. OŽP rozhodnutím ve správním řízení povolil ke kácení ty jírovce, které jsou ve výrazně zhoršeném či velmi špatném zdravotním stavu. Koruny stromů od vrcholu odumírají, jejich kmeny jsou na mnoha místech poškozeny, mají otevřené dutiny, místy s otevřeným vstupem k vnitřní hnilobě. Předmětné stromy mají zhoršenou bezpečnost, jsou nestabilní a neperspektivní, nelze u nich vyloučit onemocnění mikroskopickou houbou napadající bělové dřevo kořenů a báze kmene. Nutnost zásahu rovněž potvrdil zpracovaný znalecký posudek od RNDr. Boženy Gregorové, CSc., který si OŽP nechal vypracovat za účelem posouzení zdravotního stavu, bezpečnosti a perspektivy těchto stromů. Tímto nezbytným zásahem se předejde případně hrozícímu nebezpečí újmy na zdraví osob či majetku.

V dubnu tohoto roku budou veškeré kácené stromy nahrazeny deseti vzrostlými výpěstky alejových dřevin jírovec červený kultivar Briotti, které vytvářejí pravidelně formované koruny, se zářivě červeným květenstvím, a jsou odolné klíněnce jírovcové. V případě potřeby doplňujících informací se můžete obrátit na Ing. Vyskočila, z OŽP ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 362.

Zákres dřevin nezbytně nutných ke kácených - zde
Zákres náhradní výsadby dřevin - zde