Dopravní zdravotnická služba

Osoby s těžkým zdravotním postižením, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P s trvalým pobytem v hl. m. Praze si mohou objednat pro svou cetu mikrobus.