Rozpočtový výhled MČ Praha 11 do roku 2016

Rozpočtový výhled MČ Praha 11 do r. 2 0 1 6
v tis. Kč
celkem
2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016
Daňové příjmy 45 000 50 000 51 000 52 000 54 000 252 000
Nedaňové příjmy 35 500 35 500 35 000 35 000 34 000 175 000
Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0
Vlastní příjmy celkem 80 500 85 500 86 000 87 000 88 000 427 000
Transfery ze SR (NID) 160 000 162 000 164 000 164 000 167 000 817 000
Transfery z rozpočtu HMP 210 000 210 000 213 000 215 000 215 000 1 063 000
Převody z vlastních fondů HČ z toho: 169 200 154 000 109 900 87 982 88 000 609 082
- odpisy BF+NBF 52 900 52 900 52 900 52 900 53 000 264 600
- zapojení prostředků z privatizace BF 86 300 66 100 22 000 82 0 174 482
- zisk minulých let 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000 170 000
Přijaté transfery celkem 539 200 526 000 486 900 466 982 470 000 2 489 082
PŘÍJMY CELKEM 619 700 611 500 572 900 553 982 558 000 2 916 082
Běžné výdaje 430 500 437 500 443 000 446 000 450 000 2 207 000
Kapitálové výdaje 189 200 174 000 129 900 107 982 108 000 709 082
VÝDAJE CELKEM 619 700 611 500 572 900 553 982 558 000 2 916 082
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 0 0 0 0 0 0
V Praze dne 20. 7. 2010