Informace o třetím jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí

Dne 10. března 2011 se v budově úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672, zasedací místnost „C“ uskuteční třetí jednání výboru pro územní rozvoj a životní prostředí.

Návrh programu:

 1. Zahájení a kontrola zápisů
 2. Schválení programu
 3. 003 Náležitosti a pravidla pro přijímání záměrů k vyjádření výboru a pravidla pro přijímání veřejných podnětů na program výboru
 4. 005 Dostavba center Jižního Města
 5. 006 Nová výstavba místo objektu bývalé blokové kotelny č. p. 1743 v k. ú. Chodov při ulici Türkova
 6. 007 Záměr na nové využití objektu bývalé blokové kotelny č. p. 1341 v ulici Bohúňova
 7. 008 Administrativní budova U Stojanu
 8. 009 Stavba pro bydlení ECO dům Chodovec
 9. 012 Zvýšení míry využití v území OB při ulici Exnárova
 10. 016 Nástavba firmy Asterix a.s. - podnět občana
 11. 018 Studie zástavby u stanice metra Opatov - úprava ÚPn
 12. 019 Bytový dům s prodejnou v ulici Türkova - dokumentace pro územní řízení
 13. 020 Parkovací dům Lečkova - studie
 14. 010 Nástavba a přístavba kliniky jednodenní chirurgie PALAS ATHÉNA - informace
 15. 011 Úprava ÚPn č. U 0953 - informace
 16. 013 Zvýšení míry využití v části území SV při ulici Ryšavého pro potřeby obytného souboru Na Výhledu - informace
 17. Různé