Okno do hlubin Prahy

Dnes představený Geoportál hl. m. Prahy obsahuje obrovské množství informací v podobě digitálních map a geografických dat.

Protože mapy všeho druhu "miluju", nemohl jsem zůstat stranou, když byla dnes představována tato aplikace určená nejširší veřejnosti.

Tento portál totiž představuje poměrně mohutný datový uzel. Výsledkem je pak opravdová "studnice" informací o našem hlavním městě.

Byly použity stávající datové zdroje a stávající aplikace a přidány nové. Výsledkem je témeř 700 možných mapových vrstev zachycujících nejrůznější soubory informací. Tak lze graficky zobrazit mapu nebo výřez oblasti Prahy obsahující témeř libovolnou informaci.

Byl jsem ubezpečen, že všechny stávající odkazy na mapové zdroje a aplikace, které již byly funkční (nebylo jich málo) zůstávají. Dochází tak v podstatě k centralizaci odkazů (proto název portál) a k doplnění o (především) nové aplikace.

Protože katastr nemovitostí představuje samostatnou a velmi užívanou část mapového zpracování a prezentace dat pro koncové uživatele, zajímalo mne, jak tento systém s databází katastru spolupracuje. Odpovědí bylo, že je domluvena spolupráce s Českým úřadem zememěřickým a katastrálním, takže dochází k "zrcadlení" dat do databáze Geoportálu. Zajímavé je, že katastrální internetová databáze neobsahuje všechny existující katastry Prahy. Tam kde data chybí, je nyní zastupuje speciální aplikace Geoportálu. Jakmile dojde k rozšíření dat v katastrální databázi, Geoportál je převezme a odstraní vlastní (pak již přebytečná) data.

Padl dotaz zástupce nejmenovaného deníku ohledně ceny pořízení celého systému. Cena je 800 000 Kč (zdá se mi přijatelná a vzhledem k možnostem nijak přehnaná) a cca 30 000 měsíčně běžná provozní režie. Práce na systému však nejsou ukončeny, přibudou ještě další možnosti. Uvedená cena představovala dvě samostatná zadání. Zatím bylo ukončeno pouze první. Máme se tedy na co těšit.

Určitě zajímavou zprávou je, že všechny informace jsou dostupné veřejnosti a to zdarma. Důvod je ten, že byla (jejich tvorba) financována z peněz daňových poplatníků. Tudíž jsme si je již zaplatili. To je velmi rozumný názor, který již dávno aplikují ve vyspělých zemích. Tak se můžeme, např. podivovat nad záběry z Marsu (NASA).

Pro příznivce historie (tedy i mne) další dobrá zpráva. Vyzvěděl jsem, že kromě mapy z poloviny minulého století, která by již měla být dostupná, se připravují další ČTYŘI mapy z období před a ze začátku dvacátého století. Už se nemohu dočkat.

Mnoho dalších informací najdou zájemci na adresách http://www.geoportalpraha.cz nebo http://geoportal.praha.eu.

K akci vydaná tisková zpráva je dostupná zde.Petr Kefurt