Praha 11 zlepšuje hospodaření s energiemi

Městská část se zapojila do mezinárodních projektů EnergyCity a GovernEE v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce (OPNS).

Městská část Praha 11 si je vědoma důležitosti úspor energií a s tím spojeným snížením emisí CO2 a dalších skleníkových plynů. Proto se, kromě investičních akcí zaměřených na vlastní zateplení veřejných budov, věnuje také systémovým a pilotním projektům v této oblasti. Městská část se tedy zapojila do dvou mezinárodních projektů, kde jako partner řeší právě tuto problematiku.

Projekty s názvy EnergyCity a GovernEE jsou realizovány v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce (OPNS), který spadá mezi operační programy v cíli Evropská územní spolupráce. Pro Českou republiku je v něm vyčleněno 37,46 mil. €, což činí přibližně 0,14 % veškerých prostředků z fondů EU určených pro Českou republiku. Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů.

Článek v plném znění je umístěn v rubrice: Granty a Fondy > Fondy EU > Realizované projekty z fondů EU > Praha 11 zlepšuje hospodaření s energiemi.

Tisková zpráva je v originálu dostupná zde.