Řád školních hřišť

Vzorový řád školních hřišť při základních školách Praha 11

Na hřiště je umožněn vstup veřejnosti, ale nejedná se o hřiště veřejné! Uživatelé hřiště jsou povinni se držet pokynů ředitele školy, správce hřiště, učitelů a ustanovení tohoto řádu.

Správou školního řádu jsou pověřeni:

Provozní doba:

Hřiště otevřeno v případě dobrého počasí. Provozní dobu operativně stanoví správce hřiště nebo ředitel školy.

Časový rozvrh hřiště:

 1. Všední dny:
  • 8.00 - 15.30: výuka školy, školní družina, sportovní hry
  • 15.30 - 18.00: organizované sportovní aktivity (TJ, kluby, organizace), děti a mládež - volné sporty, veřejnost, po dohodě je možnost pronájmu již od 14.00
  • 18.00 - 21.00: veřejnost, pronájmy
 2. Víkendy a dny školního volna:
  • 8.00 - 21.00: veřejnost, pronájmy

Možnosti pronájmů

Organizované skupiny či sportovní jednoty mají možnost pronájmů za následujících podmínek:

 1. Pronájem hřiště je třeba dojednat předem se správcem hřiště panem…. a to v předstihu…….dnů. (Každá škola bude konkretizovat jméno a počet dnů).
 2. Vzhledem k zachování možnosti využití hřiště veřejností, je možno pronajmout hřiště max. na 2 hodiny denně, o víkendech a volných školních dnech max. na 3 hodiny denně.
 3. V případě větších akcí, (turnajů apod.) je možné po dohodě pronajmout hřiště na celý den.

V Praze dne: 12. září 2002

Správce hřiště:

Ředitel školy: