Soutěž Regenerace Jižního Města 2011 - přihláška

Ještě jeden den je možné podávat přihlášky do Soutěže - Regenerace Jižního Města 2011.

Přihlášky do Soutěže - Regenerace Jižního Města 2011, kterou vyhlásilo Zastupitelstvo městské části Praha 11, je možné podávat od 1. do 31. března. Do soutěže lze přihlásit zregenerovaný bytový panelový dům a minimální podmínkou pro přihlášení je dokončená rekonstrukce fasád. Ze soutěže jsou vyloučeny domy ve vlastnictví obce a domy, které byly oceněny v soutěži v roce 2009 a 2010.

Podrobné informace a celé znění pravidel soutěže zde:
http://praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/regenerace-jizniho-mesta/soutez-regenerace-jm/regenerace-jm-2011-3-rocnik/

nebo v sekci Rozvoj a regenerace → Regenerace Jižního Města →Soutěž - Regenerace JM → Regenerace JM 2011 - 3.ročník.