Kontejnery na textil

Informace o možnostech odložení použitého oblečení, textilu a obuvi.

Kontejnery Diakonie Broumov

Kontejnery na textil sociálního družstva Diakonie Broumov najdete na následujících místech:Kontejner Diakonie Broumov

Mapa stanovišť kontejnerů (Mapy.cz).

Do kontejnerů Diakonie Broumov můžete odložit:

Nevkládejte silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil. Podrobný seznam odebíraných předmětů je uveden v článku Co můžete darovat na stránkách Diakonie Broumov.

Další informace naleznete na stránkách Diakonie Broumov. Kontejnery na textil Diakonie Broumov neprovozuje MČ Praha 11. Ve sběrných dvorech hl. m. Prahy jsou kontejnery Diakonie Broumov umístěny ve spolupráci s hl. m. Prahou (více v článku Sběr textilu, obuvi a oděvů na sběrných dvorech hl. m. Prahy na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy).

Kontejnery POTEX

Na území MČ Praha 11 je dále umístěno velké množství kontejnerů na použitý textil společnosti POTEX s.r.o.Kontejner POTEX

Do kontejnerů POTEX můžete odložit:

Další informace včetně aktuální mapy stanovišť kontejnerů naleznete na stránkách společnosti POTEX s.r.o. Kontejnery POTEX neprovozuje hl. m. Praha ani MČ Praha 11.

Kontejnery KOUTEX

Dalším provozovatelem kontejnerů na použitý textil na Jižním Městě je také společnost KOUTECKÝ s.r.o. Kontejnery společnosti KOUTECKÝ s.r.o. jsou označené KOUTEX a naleznete je na některých hlídaných parkovištích.Kontejnery KOUTEX

Do kontejnerů KOUTEX můžete odložit (suché a čisté, v igelitových taškách nebo jiných obalech):

Další informace jsou uvedeny na stránkách společnosti KOUTECKÝ s.r.o. Kontejnery KOUTEX neprovozuje hl. m. Praha ani MČ Praha 11.